Вода и Промишленост

В свят, в който водата е все по-ценна стока, точното и подходящо третиране на водата става все по-сложно и задължително. Благодарение на широкия и задълбочен опит, изграден в този сектор, SEKO разработи специфични продукти за множество приложения на различни пазари, подкрепяйки клиенти и лидери в бранша.

Дозиращите системи за пречистване на водата на SEKO включват соленоидни и моторни механични помпи, инструменти за измерване и управление и широка гама от аксесоари. Предварително сглобените панели за измерване и наблюдение на химичните и физичните свойства на водата са само няколко примера за разработване на продукти, базирани на специфичните нужди на пазара и на клиентите.

Дизайнът на дозиращите устройства с резервоари, бъркалки, дозиращи помпи и техните аксесоари, заедно със системи за автоматично приготвяне на полиелектролити, допълват гамата от продукти, базирани все повече на подход, ориентиран към нуждите на клиентите.