Продукти

SEKO предлага гама от продукти, които отговарят на нуждите на клиентите от три основни бизнес направления - Професионално почистване и Хигиена, Вода и Промишленост и Промишлени Процеси. Продуктите са проектирани, разработени и тествани от екип от над 100 инженери, за да се гарантира, че всяко изделие осигурява прецизност, надеждност и минимални оперативни разходи, независимо от приложението.