Politica de confidenţialitate

Seko (“Compania”) respectă interesul dumneavoastră în ce priveşte confidenţialitatea. Prezenta Politică de Confidenţialitate (sau "Politica") se aplică datelor personale (aşa cum sunt definite mai jos) pe care le colectăm pe www.seko.com şi pe alte site-uri web ale Companiei, care sunt asociate cu prezenta Politică de Confidenţialitate (denumit(e) colectiv "Site-ul"/"Site-urile").

Prezenta Politică este necesară conform art. 13 din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor n. 2016/679 (denumit în continuare “RGPD”) şi stabileşte modul în care Seko utilizează, partajează şi protejează eventualele date pe care ni le comunicaţi atunci când utilizaţi site-urile noastre, precum şi modul în care acestea pot fi accesate, modificate sau şterse. Prezenta Politică este conformă cu Recomandarea n. 2/2001 referitoare la cerinţele minime de colectare a datelor online în Uniunea Europeană, adoptată în 17 mai 2001 de Grupul de lucru la Articolul 29.

Prezenta Politică descrie tipurile de date pe care le colectăm din site/site-uri, modul în care putem utiliza datele respective, cu cine le putem partaja şi ce facem pentru a le proteja. De asemenea, vă prezentăm modul în care ne puteţi contacta pentru a ne solicita să vă actualizăm preferinţele privind modul în care comunicăm cu dumneavoastră sau să răspundem eventualelor întrebări pe care le aveţi despre practicile noastre asociate confidenţialităţii.

Date pe care le colectăm

Atunci când vizitaţi site-ul/site-urile este posibil să prezentaţi (iar noi să colectăm) date precum numele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numărul de telefon fix/mobil, când utilizaţi site-ul/site-urile, precum atunci când vă înregistraţi un cont şi când transmiteţi conţinut sau interacţionaţi cu alţi utilizatori ai site-ului/site-urilor, prin intermediul unor funcţii precum postarea de opinii. Mai jos este o scurt descriere a tipurilor de date pe care le colectăm prin intermediul Site-ului/site-urilor:

Dacă utilizaţi o reţea de socializare externă (de exemplu un cont de YouTube sau LinkedIn) pentru a vă autentifica pe Site/site-uri sau a interacţiona cu Compania în alt mod, este posibil să vă colectăm numele şi alte date din reţeaua socială şi din cont. Puteţi opri o eventuală partajare a datelor folosind setările contului din reţeaua de socializare.

Modulele cookie

Un modul cookie este un mic fişier care vă solicită permisiunea de a se instala pe hard disc. Dacă sunteţi de acord, fişierul este adăugat şi ajută la analizarea traficului de internet sau vă anunţă atunci când vizitaţi un anumit site. Modulele cookie permit aplicaţiilor web să vă răspundă dumneavoastră personal. Aplicaţiile web îşi pot adapta modul de operare în funcţie de necesităţi, gusturi şi aversiuni, reţinând informaţii despre preferinţele dumneavoastră.

Folosim modulele cookie de trafic pentru a identifica paginile utilizate. Acestea ne ajută la analiza datelor despre traficul pe pagina web, precum şi la îmbunătăţirea site-ului pentru a le adapta necesităţilor clienţilor. Utilizăm aceste date exclusiv în scopuri de analiză statistică, ulterior datele fiind eliminate din sistem.

În general, modulele cookie ne ajută să vă oferim un site web mai bun, permiţându-ne să monitorizăm care sunt paginile pe care le consideraţi utile şi care nu. Un modul cookie nu ne oferă niciun mod de a vă accesa calculatorul sau alte informaţii despre dumneavoastră, cu excepţia datelor pe care consimţiţi să ni le dezvăluiţi.

Politica de confidenţialitate a Seko SpA, iunie 2018 v 1.0

Date colectate automat

Serverele noastre pot reţine informaţii precum dispozitivul de pe care le accesaţi şi tipul sistemului de operare, tipul browserului, domeniul, ID-ul dispozitivului, adresa protocolului de Internet ("IP) şi alte setări de sistem, precum şi limba pe care o utilizează sistemul şi ţara şi fusul orar în care este situat dispozitivul. Serverul poate înregistra şi date precum adresa paginii web din care aţi ajuns pe site/site-uri şi adresa IP a dispozitivului utilizat pentru conectare la Internet.

Pentru a controla care server plasează şi accesează module cookie şi colectează date prin metode automate este posibil să punem marcaje pe paginile web, denumite "faruri web", care sunt nişte mici fişiere care ne permit să înţelegem acţiunile vizitatorilor noştri pe site(uri). Este posibil să folosim o tehnologie similară în e-mailurile pe care le transmitem, care ne poate permite plasarea sau accesarea modulelor cookie şi ne poate permite să ştim dacă aţi primit e-mailul, dacă e-mailul a fost deschis şi dacă aţi accesat vreun link din e-mail.

Suplimentar, colectăm datele pe care ni le transmiteţi atunci când căutaţi, comandaţi sau reînnoiţi serviciile (inclusiv referitoare la produsele pe care le utilizăm), editaţi datele din profil, comunicaţi cu noi prin telefon, e-mail, sms sau în alt mod sau participaţi la bloguri, panouri de discuţie sau postări comunitare.

Colectarea datelor de către terţi.

Utilizăm servicii de analiză web a unor terţe părţi pe site-ul/site-uri, precum cele ale Google Analytics. Aceşti prestatori de servicii folosesc module cookie şi faruri web sau alte tehnologii pentru a ne ajuta să analizăm modul în care se utilizează site-ul/site-urile. Datele colectate printr-o asemenea tehnologie (inclusiv, acolo unde este cazul, adresa IP) vor fi dezvăluite sau colectate direct de aceşti prestatori de servicii, care utilizează datele pentru a facilita evaluarea modului în care utilizaţi Site-ul/site-urile.

Este posibil ca terţe părţi să colecteze date personale despre activităţile pe care le desfăşuraţi online, în timp şi pe diferite site-uri, atunci când utilizaţi site-ul/site-urile. De exemplu, furnizorii terţi de anumit conţinut integrat şi anumite instrumente pe site/site-uri (precum feed integrat din Twitter sau Facebook sau un sistem integrat de comentarii pe un blog de la DISQUS sau orice reţea de socializare pe care o puteţi utiliza pentru autentificarea pe Site/site-uri sau pentru a transmite date către Site(site-uri) poate colecta date personale direct de la dumneavoastră prin modul în care interacţionaţi cu asemenea conţinut şi instrumente.

Datele privind activităţile dumneavoastră pe Site/site-uri pot fi colectate pentru a fi utilizate la trimiterea de publicitate ţintită pe interesele dumneavoastră, pe site-urile noastre şi prin serviciile noastre online. Puteţi alege dacă respectivele date pot fi colectate în scopul respectiv. Participăm la servicii de publicitate administrate de terţe părţi.

Serviciile de publicitate pot urmări activităţile pe care le desfăşuraţi online, în timp, prin colectarea datelor prin metode automate, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor automate descrise mai sus şi pot utiliza aceste date pentru a vă prezenta reclame adaptate intereselor dumneavoastră şi/sau pe baza vizitelor anterioare pe care le-aţi făcut pe site/site-uri. Este posibil ca noi şi prestatorii terţi să utilizăm modul cookie directe şi terţe, separat sau împreună, precum şi alte mijloace automate, precum şi date colectate prin aceste metode şi din alte surse (i) pentru informare, optimizare şi prezentare de reclame (implicând reclame pe baza vizitelor precedente pe Site(site-uri, şi (ii) pentru raportarea amprentelor reclamelor noastre, a altor utilizatori ai serviciilor publicitare şi pentru interacţionarea cu aceste amprente şi servicii publicitare (inclusiv modul în care sunt asociate cu vizitele pe Site/site-uri.

Nu vom colecta mai multe date personale decât este necesar sau relevant în mod rezonabil, pentru a vă oferi posibilitatea de a beneficia integral de Site/site-uri şi de funcţiile asociate şi pentru furnizarea de Produse, prestarea altor servicii sau asigurarea de asistenţă.

Politica de confidenţialitate a Seko SpA, iunie 2018 v 1.0

Modul în care utilizăm datele colectate

Putem utiliza datele obţinute despre dumneavoastră atunci când vizitaţi Site-ul/site-urile în diferite scopuri, inclusiv pentru:

• Verificarea identităţii

• Procesarea, evaluarea şi răspunsul la solicitări, întrebări şiaplicaţii

• Crearea, administrarea şi comunicarea cu dumneavoastră despre conturile pe care le aveţi

• Transmiterea de mesaje de marketing direct, dacă ne-aţi acordat consimţământul • Procesarea datelor pentru a ne da posibilitatea de a furniza produse şi presat

servicii pe care dumneavoastră şi/saucompania dumneavoastră le-aţi achiziţionat sau primit sub licenţă de la Companie

• Contactarea dumneavoastră dacă este necesar pentru aplicarea Termenilor • Acordarea de acces la profilul de utilizator şi la istoricul Site-ului

• Pentru a compila şi elimina aspecte care vă pot identifica personal din datele respective, cu scopul efectuării analizei datelor, cu condiţia ca dumneavoastră să vă fi exprimat acordul sau dacă procesarea este permisă de lege. Aceasta va include crearea de date cu pseudonim sau anonimizate

• Operarea, evaluarea şi îmbunătăţirea operaţiunilor noastre (inclusiv dezvoltarea de noi produse şi servicii; gestionarea comunicaţiilor noastre; efectuarea de cercetări de piaţă şi analiza datelor privind satisfacţia clienţilor; stabilirea şi gestionarea eficienţei reclamelor şi activităţilor noastre de marketing; analiza şi particularizarea produselor, serviciilor, Site-ului/site-urilor şi comunicărilor; administrarea Site-ului/site-urilor; şi desfăşurarea activităţilor de contabilitate, audit, facturare, reconciliere şi colectare, dacă ne-aşi acordat consimţământul sau dacă procesarea este permisă de lege).

• Procesarea aplicaţiei de angajare şi contactarea dumneavoastră privind posibila angajare pe baza datelor pe care le-aţi transmis prin Site/site-uri

• Protecţia împotriva fraudelor şi prevenirea acestora, a tranzacţiilor neautorizate, solicitărilor de despăgubire şi a altor cereri şi managementul expunerii la risc şi calităţii riscului

• Conformarea şi aplicarea prevederilor legale în vigoare, a standardelor industriei şi politicilor şi termenilor noştri, precum Termenii

• Pentru monitorizarea măsurătorilor agregate de utilizare precum numărul total de vizitatori şipaginile vizitate

• Oferirea de servicii de personalizare şi urmărire

• Respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din contracte comerciale pe care le avem cu dumneavoastră sau cu entitatea la care sunteţi angajat sau cu care vă aflaţi sub contract.

Politica de confidenţialitate a Seko SpA, iunie 2018 v 1.0

Păstrăm datele personale numai atâta timp cât este necesar sau relevant pentru îndeplinirea scopurilor sus-menţionate sau pentru aplicarea legislaţiei în vigoare, rezolvarea controverselor, probleme de depanare sau pentru a asista la investigaţii.

Transferurile de date/transferurile către prestatori terţi

Compania se poate implica în transferul datelor personale colectate de la dumneavoastră către prestatori de servicii terţi pe care îi utilizează pentru a susţine oferta de produse şi

alt tip de conţinut şi servicii. În funcţie de permisiunile legislaţiei în vigoare, Compania poate dezvălui date colectate automat şi alte date agregate care nu vă pot identifica personal, către terţe părţi interesate, pentru a ajuta aceste părţi să înţeleagă utilizarea, vizualizarea şi tiparele demografice ale anumitor programe, conţinut, servicii, reclame, promoţii şi/sau funcţionalităţi disponibile prin intermediul Companiei. În general, aceste dezvăluiri sunt făcute în termeni comparabili cu prezenta Politică de Confidenţialitate, iar destinatarii au posibilităţi limitate de utilizare a datelor în scopul pentru care acestea au fost transmise.

În funcţie de permisiunile acordate de legislaţia în vigoare este posibil să partajăm şi alte date personale cu afiliaţii noştri şi cu partenerii de marketing comuni, în scopurile descrise în prezenta Politică de Confidenţialitate. Este posibil să transmitem date personale distribuitorilor noştri autorizaţi în scopul contactării dumneavoastră pentru a continua procedurile asociate solicitărilor pe care le-aţi formulat sau pentru a vă ţine la curent cu activităţi noi.

Compania nu va transfera asemenea date decât către terţe părţi care sunt de acord să protejeze datele într-un mod care nu este mai puţin restrictiv decât standardele Companiei de protecţie a propriilor date personale.

Transferurile în afara punctului geografic de colectare

Putem transfera datele personale pe care le colectăm despre dumneavoastră către companii din cadrul Seko Group, în alte ţări decât cea din care au fost colectate iniţial datele. Este posibil ca aceste ţări să nu dispună de aceeaşi legislaţie în materie de protecţia datelor precum în ţara din care aţi transmis iniţial datele. Atunci când transferăm date internaţional, acestea sunt protejate aşa cum se descrie în prezenta Politică de Confidenţialitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Transferuri solicitate legal

În conformitate cu legislaţia în vigoare, este posibil să dezvăluim date despre dumneavoastră (i) dacă este prevăzut de lege, reglementări sau proceduri legale să facem acest lucru, precum în cazul unei citaţii; (ca răspuns la solicitările unor organe de stat, precum autorităţi de aplicare a legii; (iii) dacă considerăm că dezvăluirea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică, afectarea financiară sau alt tip de daune; sau (iv) în legătură cu o investigaţie privind o activitate ilegală suspectată sau reală.

Gestionarea preferinţelor

Dacă doriţi să actualizaţi sau să modificaţi datele sau preferinţele abonamentului ne puteţi contacta conform descrierii din paragraful "Contact" de mai jos. Pe anumite Site-uri este posibil să puteţi accesa aceste opţiuni direct după autentificarea în cont. De asemenea, vă puteţi dezabona de la oricare dintre mesajele noastre promoţionale prin clic pe linkul "dezabonare" din orice e-mai, promoţional primit de la noi. Modificările efectuate la profil intră în vigoare după salvarea în sistemele noastre, în conformitate cu procedurile standard de implementare a solicitărilor privind datele personale ale utilizatorilor.

Politica de confidenţialitate a Seko SpA, iunie 2018 v 1.0

În funcţie de legislaţia pentru protecţia datelor în vigoare în ţara dumneavoastră, este posibil să aveţi dreptul legal de a accesa datele personale pe care le deţinem despre dumneavoastră. În plus, dacă consideraţi că acestea sunt incorecte, este posibil să aveţi dreptul legal de a solicita să vă corectăm sau să modificăm datele. Pentru a face aceste solicitări, pentru a obiecta la procesarea datelor personale de către noi sau pentru a vă retrage consimţământul pentru această procesare (drepturi acordate de legislaţia în vigoare în anumite ţări), ne puteţi contacta conform descrierii din paragraful "Contact de mai jos".

Opţiunea de renunţare (pentru transferul către terţe părţi) Dezvăluim datele personale partenerilor noştri terţi, aşa cum se specifică în paragraful "Transferul datelor". Dacă doriţi să limitaţi sau să restricţionaţi dezvăluirea datelor dumneavoastră personale către terţe părţi, aveţi posibilitatea de a renunţa la dezvăluirea către aceste terţe părţi prin modificarea preferinţelor din profilul dumneavoastră sau prin trimiterea unei notificări către noi, prin e-mail sau prin acest formular de renunţare. Dacă aţi acordat anterior consimţământul pentru anumite practici de colectare şi utilizare a datelor dumneavoastră personale, puteţi renunţa la acestea prin modificarea preferinţelor din profilul dumneavoastră sau prin trimiterea unei notificări către noi, prin e-mail. Mai jos găsiţi datele noastre de contact.

Modul în care protejăm datele personale

Securitatea datelor personale este importantă pentru noi, dar în pofida eforturilor depuse, nu putem promite că programul de securitate va elimina întotdeauna toate riscurile de securitate posibile, iar răspunderea noastră este limitată, aşa cum se precizează în Termeni.

Compania face toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a proteja şi asigura securitatea tuturor datelor, inclusiv a eventualelor date personale colectate de Companie de la dumneavoastră prin intermediul Site-ului/site-urilor. Compania a pus la punct anumite măsuri de protecţie administrative, tehnice şi fizice, în încercarea de a menţine securitatea datelor personale pe care le colectăm de pe Site/site-uri. Datele personale şi celelalte date sunt stocate şi găzduite în medii securizate care utilizează standarde acceptate de industrie pentru securitatea datelor. Compania face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a dezvolta parteneriate cu prestatori de servicii terţi care îndeplinesc standardele acceptate în industrie privind susţinerea colectării, stocării, găzduirii,procesării şi păstrării datelor, inclusiv a datelor personale.

În pofida celor specificate anterior, Compania nu poate, totuşi, asigura sau garanta implicit sau explicit faptul că datele colectate de Companie nu vor fi accesate, dezvăluite, modificate sau distruse de o defecţiune a sistemului sau prin evitarea măsurilor de protecţie.

De asemenea, este important să vă conformaţi controalelor de acces (de exemplu controlul prin nume de utilizator/parolă) şi celorlalte prevederi aplicabile ale Termenilor, pentru a vă proteja împotriva accesului neautorizat la cont şi la dispozitivele pe care le utilizaţi pentru a accesa Site-ul/site-urile.

Reclamaţii

Pentru eventuale reclamaţii privind modul în care utilizăm datele personale ne puteţi contacta la privacy@seko.com.

Politica de confidenţialitate a Seko SpA, iunie 2018 v 1.0

Date de tipul resurselor personale

Compania poate colecta date personale aferente aplicaţiilor de angajare la Companie, efectuate prin intermediul paginii noastre de cariere, date precum CV-ul şi alte date relevante pentru postul prezentat pe Site(uri). Aceste date personale sunt

supuse Termenilor prezentaţi aici. Vi se va solicita să aprobaţi trimiterea eventualelor date personale pe care le introduceţi în pagina de cariere.

Actualizări ale politicii de confidenţialitate

Este posibil să modificăm prezenta Politică de Confidenţialitate din când în când. Dacă facem modificări vă vom înştiinţa prin modificarea datei din partea de sus a politicii şi, în anumite cazuri, vă putem comunica notificări suplimentare (precum adăugarea unei declaraţii pe pagina de pornire sau trimiterea unei notificări prin e-mail). Pentru a fi informat privind practicile noastre asociate datelor şi modalităţilor în care vă puteţi proteja confidenţialitatea vă recomandăm să recitiţi Politica de Confidenţialitate de fiecare dată când accesaţi site-ul sau interacţionaţi cu noi în alt mod.

Politica de Confidenţialitate modificată va intra automat în vigoare la data publicării actualizării, cu excepţia (a) neutilizării de către noi, fără consimţământul dumneavoastră, a datelor personale colectate anterior într-un mod neconform cu Politica de Confidenţialitate în vigoare la momentul primirii datelor respective, şi (b) dacă nu sunteţi de acord cu vreo modificare din politica de Confidenţialitate vă puteţi închide contul şi înceta utilizarea Site-ului/site-urilor. Continuarea utilizării Site-ului/site-urilor de către dumneavoastră după intrarea în vigoare a Politicii de Confidenţialitate revizuite sau actualizate indică faptul că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu versiunea actualizată la momentul respectiv a Politicii de Confidenţialitate.

Rezidenţii UE

dacă locuiţi în UE şi utilizaţi Site-ul sau dacă colectăm, urmărim şi/sau procesăm sau transferăm date personale de la dumneavoastră sau pe care ni le transmiteţi prin Site(uri), acestea vor fi gestionate în conformitate cu prezenta Politică de Confidenţialitate, cu Termenii în vigoare şi cu cerinţele Regulamentului General pentru Protecţia Datelor (RGPD) (Reglementarea (UE) 2016/679).

Opţiunea de acceptare

Dacă sunteţi rezident UE aveţi opţiunea de a accepta colectarea, urmărirea şi utilizarea datelor personale. Nu vom colecta date personale de la dumneavoastră dacă nu acceptaţi clar practicile noastre privind datele, conform descrierii din prezenta declaraţie de confidenţialitate. Formularul de acceptare https://landingpage.seko.com/gdpr

Opţiunea de renunţare/corecturi

În calitate de rezident UE aveţi dreptul, în orice moment, să renunţaţi sau să vă retrageţi consimţământul privind colectarea sau utilizarea datelor dumneavoastră. Dacă vă retrageţi consimţământul vă rugăm să reţineţi că această situaţie ne poate inhiba sau limita capacitatea de a vă oferi anumite servicii sau de a executa anumite funcţii. Totuşi, puteţi continua să utilizaţi Site-ul/site-urile conform cu Termenii şi cu Politica de Confidenţialitate.

În calitatea de rezident UE puteţi solicita să vedeţi şi să modificaţi preferinţele, setările de securitate şi consimţământul asociat datelor din panoul contului dumneavoastră, dacă deschideţi un cont de utilizator pe site sau prin e-mail laprivacy@seko.com. Suplimentar, în calitatea de rezident UE, vă puteţi retrage consimţământul, puteţi solicita corectarea erorilor din datele colectate sau transmise, ştergerea datelor personale sau eliminarea

Politica de confidenţialitate a Seko SpA, iunie 2018 v 1.0

acestora, informându-ne prin intermediul aceleiaşi adrese de e-mail. Dacă vă retrageţi consimţământul Compania va şterge sau elimina datele personale respective pe care le-a colectat.

Contact

Pentru eventuale întrebări sau comentarii privind prezenta Politică de Confidenţialitate sau dacă doriţi să vă actualizaţi preferinţele sau informaţiile pe care le deţinem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi conform instrucţiunilor de mai jos:

Seko SpA Attn: MarCom

Via Salaria Km 92,200 Santa Rufina

Rieti 02010 Italia

privacy@seko.com

Politica de confidenţialitate a Seko SpA, iunie 2018 v 1.0