Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

เครื่องล้างแก้ว

ประวัติความเป็นมาที่แพร่หลายและประสบความสำเร็จของ SEKO ในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จ่ายสารที่เที่ยงตรงมีความเกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกับการล้างแก้ว อายุการใช้งานของแก้วเป็นส่วนที่อาจมีมูลค่าสูงและมีต้นทุนสูงของสถานประกอบการที่ให้บริการด้านอาหาร และสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นได้เป็นอย่างมากด้วยการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยการใช้น้ำยาทำความสะอาดในปริมาณที่ถูกต้อง ระบบของ SEKO รับรองการยืดอายุการใช้งานดังกล่าวได้ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของปั๊มรีดท่อที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้สูงเป็นหลักสำคัญ