Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:


See more global contact details...

อุตสาหกรรม

SEKO มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในการส่งมอบโซลูชันสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองให้ตรงกับการใช้งานและความต้องการเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมมากที่สุด 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

ของไหลที่ทำให้เกิดการขัดสีหรือกัดกร่อน ซึ่งโดยทั่วไปมีการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเหมืองแร่ สร้างความท้าทายให้ผู้ผลิตปั๊มทุกราย เนื้อสารที่มีความเป็นของแข็งสูงและมีความเป็นกรดมากทำให้เกิดปัญหากับปั๊มไดอะแฟรมและแบบหนีศูนย์ หรือปั๊มประเภทอื่นๆ ที่ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับชิ้นส่วนที่ทำงานของปั๊ม ผลิตภัณฑ์ของ SEKO สามารถจ่ายสารและใช้ร่วมกันได้กับสารเคมีดังต่อไปนี้ • Xantatos • ปรอท • คอปเปอร์ซัลเฟต • ซิงค์ซัลเฟต • ไฮโดรเจนซัลเฟต • กรดซัลฟิวริกเข้มข้น • มอนอเมอร์ที่ทำให้ตะกอนลอย

อุตสาหกรรมกระดาษ

ในอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดอ่อนต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมกระดาษสามารถหันมาใช้บริการของ SEKO สำหรับโซลูชันการจ่ายสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ • พอลิเมอร์ • สารยึดติด • กาว • สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ • สารทำให้ขาว

อุตสาหกรรมระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของโลกและความต้องการในการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน SEKO สามารถจัดหาปั๊มสำหรับโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ่ายสารใน • ปั๊มแรงดันสูง (การปั๊มน้ำทะเล) • สารสร้างตะกอนหรือพอลิเมอร์ในปั๊ม UF • โซเดียมไฮโปคลอไรท์ กรดซัลฟิวริก คอสติกในปั๊ม CEB • SMBS กรดซัลฟิวริก สารป้องกันตะกรันในปั๊ม RO • ปั๊มปรับสภาพความเป็นกลาง (โซดาไฟ กรดซัลฟิวริก)

อุตสาหกรรมพลาสติก

ปั๊มของ SEKO จัดการกับสารเคมีจำนวนมากที่พบโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก ระบบเหมาะสำหรับ • การจ่ายสารเร่งปฏิกิริยาให้เครื่องปฏิกรณ์ • ปั๊มถ่ายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และการจ่ายสารให้มอนอเมอร์คอลัมน์ • การจ่ายสารที่ละลายน้ำได้ดี • สารพองตัวทางเคมีสำหรับโฟม PU

อุตสาหกรรมโลหะ

เพื่อล้างส่วนประกอบหลังจากการแปรรูปทางเคมี ปั๊มของ SEKO รับรองการสูบจ่ายและการผสมน้ำมันแร่และน้ำมันสังเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเติมหรือการปรับโดยมีกรดและสารกัดกร่อนสำหรับโรงงานกัลวานิก

อุตสาหกรรมซีเมนต์

อุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการควบรวมกิจการ แต่ยังคงมีการเติบโตที่ชัดเจนในตลาดเอเชียและตะวันออกไกล การดำเนินธุรกิจของ SEKO ที่ภูมิภาคนี้มีคุณภาพสูงและให้ความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคอย่างกว้างขวางในพื้นที่ ความต้องการพื้นฐานของการผสมซีเมนต์คือสารประกอบพื้นฐานของซีเมนต์ ทราย หินบด และน้ำ ปั๊มของ SEKO ได้รับการทดสอบเพื่อเติม • ปริมาณสารยูเรียในเตาอบ • ปริมาณสารเติมแต่ง