Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

อุตสาหกรรม

SEKO มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในการส่งมอบโซลูชันสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองให้ตรงกับการใช้งานและความต้องการเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมมากที่สุด 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

ของไหลที่ทำให้เกิดการขัดสีหรือกัดกร่อน ซึ่งโดยทั่วไปมีการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเหมืองแร่ สร้างความท้าทายให้ผู้ผลิตปั๊มทุกราย เนื้อสารที่มีความเป็นของแข็งสูงและมีความเป็นกรดมากทำให้เกิดปัญหากับปั๊มไดอะแฟรมและแบบหนีศูนย์ หรือปั๊มประเภทอื่นๆ ที่ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับชิ้นส่วนที่ทำงานของปั๊ม ผลิตภัณฑ์ของ SEKO สามารถจ่ายสารและใช้ร่วมกันได้กับสารเคมีดังต่อไปนี้ • Xantatos • ปรอท • คอปเปอร์ซัลเฟต • ซิงค์ซัลเฟต • ไฮโดรเจนซัลเฟต • กรดซัลฟิวริกเข้มข้น • มอนอเมอร์ที่ทำให้ตะกอนลอย

อุตสาหกรรมกระดาษ

ในอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดอ่อนต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมกระดาษสามารถหันมาใช้บริการของ SEKO สำหรับโซลูชันการจ่ายสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ • พอลิเมอร์ • สารยึดติด • กาว • สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ • สารทำให้ขาว

อุตสาหกรรมระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของโลกและความต้องการในการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน SEKO สามารถจัดหาปั๊มสำหรับโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ่ายสารใน • ปั๊มแรงดันสูง (การปั๊มน้ำทะเล) • สารสร้างตะกอนหรือพอลิเมอร์ในปั๊ม UF • โซเดียมไฮโปคลอไรท์ กรดซัลฟิวริก คอสติกในปั๊ม CEB • SMBS กรดซัลฟิวริก สารป้องกันตะกรันในปั๊ม RO • ปั๊มปรับสภาพความเป็นกลาง (โซดาไฟ กรดซัลฟิวริก)

อุตสาหกรรมพลาสติก

ปั๊มของ SEKO จัดการกับสารเคมีจำนวนมากที่พบโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก ระบบเหมาะสำหรับ • การจ่ายสารเร่งปฏิกิริยาให้เครื่องปฏิกรณ์ • ปั๊มถ่ายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และการจ่ายสารให้มอนอเมอร์คอลัมน์ • การจ่ายสารที่ละลายน้ำได้ดี • สารพองตัวทางเคมีสำหรับโฟม PU

อุตสาหกรรมโลหะ

เพื่อล้างส่วนประกอบหลังจากการแปรรูปทางเคมี ปั๊มของ SEKO รับรองการสูบจ่ายและการผสมน้ำมันแร่และน้ำมันสังเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเติมหรือการปรับโดยมีกรดและสารกัดกร่อนสำหรับโรงงานกัลวานิก

อุตสาหกรรมซีเมนต์

อุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการควบรวมกิจการ แต่ยังคงมีการเติบโตที่ชัดเจนในตลาดเอเชียและตะวันออกไกล การดำเนินธุรกิจของ SEKO ที่ภูมิภาคนี้มีคุณภาพสูงและให้ความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคอย่างกว้างขวางในพื้นที่ ความต้องการพื้นฐานของการผสมซีเมนต์คือสารประกอบพื้นฐานของซีเมนต์ ทราย หินบด และน้ำ ปั๊มของ SEKO ได้รับการทดสอบเพื่อเติม • ปริมาณสารยูเรียในเตาอบ • ปริมาณสารเติมแต่ง