Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

น้ำดื่ม

ไม่ว่าคุณต้องการสิ่งใดเกี่ยวกับน้ำ SEKO มีโซลูชันสำหรับการใช้งานสาธารณูปโภคน้ำและโซลูชันการบำบัดน้ำสำหรับวัฏจักรการบำบัดน้ำทั้งหมดในแต่ละระยะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มจ่ายสารเคมีเริ่มจากปั๊มไดอะแฟรมเชิงกลที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ไปจนถึงปั๊มไฮดรอลิกแบบไดอะแฟรมคู่สำหรับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน API 675 ที่มีความซับซ้อนสูงและทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการสูบจ่ายสารเคมีทุกชนิดตามสัดส่วนโดยปราศจากการรั่วซึม