Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

การบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีควบคุมเป็นอย่างมาก SEKO พร้อมให้บริการคุณด้วยโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และความเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนใคร เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในกระบวนการบำบัดน้ำทั้งระบบ SEKO สามารถจัดหาปั๊ม (โดยทั่วไปแล้ว ครอบคลุมความต้องการและอัตราการไหล/พิกัดแรงดันทั้งหมด) และชุดควบคุม (ทั้งหัวขับไฟฟ้าและหัวขับลม) สำหรับระบบการจ่ายน้ำทั้งระบบ


โรงบำบัดน้ำเสียต้องใช้ปั๊มสูบจ่ายเพื่อจ่ายสารเคมีบำบัดสำหรับการฆ่าเชื้อ การกรอง การทำให้ใส การตกตะกอน การจับตะกอน ฯลฯ ปั๊มของ SEKO ตอบสนองความต้องการเหล่านี้เพราะมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงจำนวนอัตราการจ่ายสารเคมีได้ง่ายตามสภาพกระบวนการ ปั๊มของ SEKO เหมาะสำหรับการจ่ายสารดังต่อไปนี้           • กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและเจือจาง • โซดาไฟ • เฟอร์ริกคลอไรด์ • สารป้องกันตะกรัน • ด่างทับทิม • พอลิเมอร์ • อะลูมิเนียมซัลเฟต • โซเดียมไฮโปคลอไรท์ • โซเดียมไฮโปคลอไรท์ • กรดน้ำส้ม • SMBS กรดซัลฟิวริก สารป้องกันตะกรันในปั๊ม RO • ปั๊มปรับสภาพความเป็นกลาง (โซดาไฟ กรดซัลฟิวริก)