Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

ในภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยโครงการที่มีความซับซ้อนสูงและมีมูลค่าสูง ซึ่งความเที่ยงตรงและคุณภาพสูงสุดคือกุญแจสำคัญ วิธีการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและประสบการณ์ที่ยาวนานของ SEKO ช่วยให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับการใช้งานสำคัญที่หลากหลายเพื่อผู้ประกอบการหลักในภาคธุรกิจดังกล่าว SEKO มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบและการผลิตปั๊มจ่ายสารและปั๊มถ่ายสาร รวมถึงระบบสูบจ่าย บริษัทนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มสูบจ่ายแบบลูกสูบและแบบไดอะแฟรมที่มีอัตราการไหลตั้งแต่ 0.6 ล./ชม. ถึง 16,000 ล./ชม. และมีแรงดันสูงถึง 1,200 บาร์ โดยมีปั๊มสำหรับกระบวนการผลิตที่มีพิกัด 30,000 ล./ชม. อีกด้วย ในปัจจุบัน SEKO จัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ การผลิตไฟฟ้า เคมี ปิโตรเคมี พลาสติก โลหะ เหมืองแร่ การผลิตปุ๋ย ในขณะเดียวกัน เราก็ดำเนินงานในการแปรรูปน้ำมันและก๊าซที่ครอบคลุมต้นสายการผลิต กลางสายการผลิต และปลายสายการผลิต


SEKO ทำการค้ากับผู้รับจ้าง EPC บริษัทน้ำมัน ผู้รวมระบบ และผู้ใช้งานในอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจัดหาโซลูชันการจ่ายสารที่เชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎข้อบังคับในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ได้มาตรฐาน API 674 และ 675 ของ SEKO ได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบริษัท NOC และ IOC เช่น กลุ่มบริษัท SHELL, TOTAL, ENI, EXXON MOBIL, ADNOC ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงการเสนอราคาหลักที่เป็นที่ต้องการทั่วโลกDocuments