Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

ในภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยโครงการที่มีความซับซ้อนสูงและมีมูลค่าสูง ซึ่งความเที่ยงตรงและคุณภาพสูงสุดคือกุญแจสำคัญ วิธีการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและประสบการณ์ที่ยาวนานของ SEKO ช่วยให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับการใช้งานสำคัญที่หลากหลายเพื่อผู้ประกอบการหลักในภาคธุรกิจดังกล่าว SEKO มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบและการผลิตปั๊มจ่ายสารและปั๊มถ่ายสาร รวมถึงระบบสูบจ่าย บริษัทนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มสูบจ่ายแบบลูกสูบและแบบไดอะแฟรมที่มีอัตราการไหลตั้งแต่ 0.6 ล./ชม. ถึง 16,000 ล./ชม. และมีแรงดันสูงถึง 1,200 บาร์ โดยมีปั๊มสำหรับกระบวนการผลิตที่มีพิกัด 30,000 ล./ชม. อีกด้วย ในปัจจุบัน SEKO จัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ การผลิตไฟฟ้า เคมี ปิโตรเคมี พลาสติก โลหะ เหมืองแร่ การผลิตปุ๋ย ในขณะเดียวกัน เราก็ดำเนินงานในการแปรรูปน้ำมันและก๊าซที่ครอบคลุมต้นสายการผลิต กลางสายการผลิต และปลายสายการผลิต


SEKO ทำการค้ากับผู้รับจ้าง EPC บริษัทน้ำมัน ผู้รวมระบบ และผู้ใช้งานในอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจัดหาโซลูชันการจ่ายสารที่เชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎข้อบังคับในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ได้มาตรฐาน API 674 และ 675 ของ SEKO ได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบริษัท NOC และ IOC เช่น กลุ่มบริษัท SHELL, TOTAL, ENI, EXXON MOBIL, ADNOC ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงการเสนอราคาหลักที่เป็นที่ต้องการทั่วโลกDocuments