Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:


See more global contact details...

น้ำและอุตสาหกรรม

บนโลกที่น้ำเป็นโภคภัณฑ์ที่มีค่ามากขึ้น การบำบัดน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีความซับซ้อนและมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่กว้างขวางและประสบการณ์เชิงลึกที่ได้สั่งสมมาในภาคธุรกิจนี้ SEKO ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับการใช้งานต่างๆ ในตลาดที่หลากหลายซึ่งเป็นการสนับสนุนลูกค้าและผู้นำในภาคธุรกิจดังกล่าว  

ระบบจ่ายสารของ SEKO สำหรับการบำบัดน้ำประกอบด้วยปั๊มเชิงกลขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์และมอเตอร์ เครื่องมือวัดค่าและเครื่องมือควบคุม รวมถึงอุปกรณ์เสริมจำนวนมาก แผงควบคุมแบบประกอบสำเร็จสำหรับการวัดค่าและการเฝ้าติดตามคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำ เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะของตลาดและลูกค้า 

การออกแบบชุดสูบจ่ายที่มีถัง เครื่องคน ปั๊มสูบจ่าย และอุปกรณ์เสริม พร้อมด้วยระบบสำหรับการเตรียมพอลิอิเล็กโทรไลต์อัตโนมัติ ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สมบูรณ์แบบตามแนวโน้มความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น