Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

น้ำและอุตสาหกรรม

บนโลกที่น้ำเป็นโภคภัณฑ์ที่มีค่ามากขึ้น การบำบัดน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีความซับซ้อนและมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่กว้างขวางและประสบการณ์เชิงลึกที่ได้สั่งสมมาในภาคธุรกิจนี้ SEKO ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับการใช้งานต่างๆ ในตลาดที่หลากหลายซึ่งเป็นการสนับสนุนลูกค้าและผู้นำในภาคธุรกิจดังกล่าว  

ระบบจ่ายสารของ SEKO สำหรับการบำบัดน้ำประกอบด้วยปั๊มเชิงกลขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์และมอเตอร์ เครื่องมือวัดค่าและเครื่องมือควบคุม รวมถึงอุปกรณ์เสริมจำนวนมาก แผงควบคุมแบบประกอบสำเร็จสำหรับการวัดค่าและการเฝ้าติดตามคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำ เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะของตลาดและลูกค้า 

การออกแบบชุดสูบจ่ายที่มีถัง เครื่องคน ปั๊มสูบจ่าย และอุปกรณ์เสริม พร้อมด้วยระบบสำหรับการเตรียมพอลิอิเล็กโทรไลต์อัตโนมัติ ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สมบูรณ์แบบตามแนวโน้มความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น