Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

ธุรกิจบริการ

ตั้งแต่งานบริการด้านอาหาร ไปจนถึงการซักรีด และการดูแลความสะอาด ไม่มีงานประเภทใดที่เหมือนกับงานโรงแรมซึ่งท้าทายการทำความสะอาดและสุขอนามัยในทุกด้าน โดยมีภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก จากประสบการณ์กว่า 40 ปีของ SEKO ในตลาดด้านการทำความสะอาดและสุขอนามัย บริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเจือจางสารเคมีและเครื่องเติมสารเคมี ระบบพ่นโฟมทำความสะอาดพื้นผิว และโซลูชันการจัดการการจ่ายสารอัตโนมัติ 

สำหรับสถานประกอบการที่มีศูนย์ดูแลสุขภาพ สปา และสระว่ายน้ำ SEKO สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่มีขนาดและการใช้งานร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อรับรองการเฝ้าติดตามน้ำที่มีโครงสร้างผลึกตลอดทั้งปีอย่างปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจถึงความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนดำเนินการที่ควบคุมได้