Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:


See more global contact details...

น้ำมันและก๊าซ

โดยทั่วไป อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแบ่งออกเป็นสามภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นต้นสายการผลิต กลางสายการผลิต และปลายสายการผลิต SEKO มีปั๊มและโซลูชันการสูบจ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและสอดคล้องตามมาตรฐาน API 674 และ 675 ตามความเหมาะสม 

อุตสาหกรรมต้นสายการผลิต

ต้นสายการผลิตมักเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นภาคธุรกิจการสำรวจและการผลิต (E&P) ซึ่งเป็นได้ทั้งนอกชายฝั่งหรือบนฝั่ง และควบคุมหลุมขุดเจาะที่ค้นพบและนำน้ำมันดิบและ/หรือก๊าซธรรมชาติขึ้นสู่ผิวดิน โดยใช้ปั๊มตามมาตรฐาน API 675 ที่มีสารเคมีเพื่อรับประกันการไหลและการผลิต การบำบัดน้ำและการควบคุมไฮเดรต สารเคมีรับประกันการไหล: ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการที่สร้างปัญหา เช่น การผลิตที่ลดลงหรือแม้แต่การสูญเสียการผลิตเนื่องจากอุปกรณ์อุดตัน สารเคมีทั่วไป ได้แก่ • สารยับยั้งขี้ผึ้ง • สารลดจุดไหลตัวของน้ำมัน • สารยับยั้งแอสฟัลต์ทีน • สารยับยั้งตะกรัน

สารเคมีสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่องใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของท่อและอุปกรณ์แปรรูป หรือเพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมโดยป้องกันการเกิดอิมัลชัน การเติบโตของแบคทีเรีย และการก่อตัวของโฟม สารเคมีทั่วไป ได้แก่ • สารยับยั้งการกัดกร่อน • ยาฆ่าแมลง • สารเร่งการแยกชั้น • สารยับยั้งการเกิดโฟม

การฉีดสารเคมีบำบัดน้ำที่ผลิต: มักพบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในชั้นหินกักเก็บน้ำ ในระหว่างการสกัด จะมีน้ำเกิดขึ้น ซึ่งต้องบำบัดน้ำดังกล่าวเพื่อกำจัดทิ้งและ/หรือฉีดหลับเข้าไปในหลุม สารเคมีทั่วไป ได้แก่ • ยาฆ่าแมลง • สารป้องกันการเกิดโฟม • สารแยกน้ำมัน • สารเร่งการแยกชั้น • สารยับยั้งไนเตรต • (โซเดียม) ไฮโปคลอไรท์

การฉีดสารเคมีควบคุมไนเตรต: ไฮเดรตเป็นโครงสร้างผลึกที่ก่อตัวภายใต้สภาพของกระบวนการบางอย่างในน้ำที่มีก๊าซธรรมชาติ ไฮเดรตมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งและสามารถกีดขวางเส้นทางในท่อไหลและอุปกรณ์จัดการก๊าซที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สารเคมีทั่วไป ได้แก่ • เมทานอล • MEG

อุตสาหกรรมกลางสายการผลิต

กลางสายการผลิตเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจัดเก็บน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น เครือข่ายก๊าซธรรมชาติรวบรวมก๊าซจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและจัดส่งให้ลูกค้าปลายสายการผลิต สารลดการไหลแบบปั่นป่วนหรือพอลิเมอร์ลดการไหลแบบปั่นป่วนช่วยลดการไหลแบบปั่นป่วนในท่อน้ำมัน ซึ่งช่วยให้สามารถปั๊มน้ำมันผ่านได้ที่แรงดันต่ำ เป็นการประหยัดพลังงานและเงิน 

อุตสาหกรรมปลายสายการผลิต

โดยทั่วไปแล้ว ภาคธุรกิจปลายสายการผลิตหมายถึงการแปรรูปไฮโดรคาร์บอนของน้ำมันดิบปิโตรเลียมและการแยกก๊าซธรรมชาติ ปั๊มของ SEKO มอบโซลูชันสำหรับการไหลของน้ำล้างทำความสะอาดและสำหรับปั๊มป้อนน้ำ รวมถึงสารเติมแต่งและสารแต่งกลิ่น (เมอร์แคปแทน)