Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

น้ำมันและก๊าซ

โดยทั่วไป อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแบ่งออกเป็นสามภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นต้นสายการผลิต กลางสายการผลิต และปลายสายการผลิต SEKO มีปั๊มและโซลูชันการสูบจ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและสอดคล้องตามมาตรฐาน API 674 และ 675 ตามความเหมาะสม 

อุตสาหกรรมต้นสายการผลิต

ต้นสายการผลิตมักเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นภาคธุรกิจการสำรวจและการผลิต (E&P) ซึ่งเป็นได้ทั้งนอกชายฝั่งหรือบนฝั่ง และควบคุมหลุมขุดเจาะที่ค้นพบและนำน้ำมันดิบและ/หรือก๊าซธรรมชาติขึ้นสู่ผิวดิน โดยใช้ปั๊มตามมาตรฐาน API 675 ที่มีสารเคมีเพื่อรับประกันการไหลและการผลิต การบำบัดน้ำและการควบคุมไฮเดรต สารเคมีรับประกันการไหล: ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการที่สร้างปัญหา เช่น การผลิตที่ลดลงหรือแม้แต่การสูญเสียการผลิตเนื่องจากอุปกรณ์อุดตัน สารเคมีทั่วไป ได้แก่ • สารยับยั้งขี้ผึ้ง • สารลดจุดไหลตัวของน้ำมัน • สารยับยั้งแอสฟัลต์ทีน • สารยับยั้งตะกรัน

สารเคมีสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่องใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของท่อและอุปกรณ์แปรรูป หรือเพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมโดยป้องกันการเกิดอิมัลชัน การเติบโตของแบคทีเรีย และการก่อตัวของโฟม สารเคมีทั่วไป ได้แก่ • สารยับยั้งการกัดกร่อน • ยาฆ่าแมลง • สารเร่งการแยกชั้น • สารยับยั้งการเกิดโฟม

การฉีดสารเคมีบำบัดน้ำที่ผลิต: มักพบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในชั้นหินกักเก็บน้ำ ในระหว่างการสกัด จะมีน้ำเกิดขึ้น ซึ่งต้องบำบัดน้ำดังกล่าวเพื่อกำจัดทิ้งและ/หรือฉีดหลับเข้าไปในหลุม สารเคมีทั่วไป ได้แก่ • ยาฆ่าแมลง • สารป้องกันการเกิดโฟม • สารแยกน้ำมัน • สารเร่งการแยกชั้น • สารยับยั้งไนเตรต • (โซเดียม) ไฮโปคลอไรท์

การฉีดสารเคมีควบคุมไนเตรต: ไฮเดรตเป็นโครงสร้างผลึกที่ก่อตัวภายใต้สภาพของกระบวนการบางอย่างในน้ำที่มีก๊าซธรรมชาติ ไฮเดรตมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งและสามารถกีดขวางเส้นทางในท่อไหลและอุปกรณ์จัดการก๊าซที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สารเคมีทั่วไป ได้แก่ • เมทานอล • MEG

อุตสาหกรรมกลางสายการผลิต

กลางสายการผลิตเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจัดเก็บน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น เครือข่ายก๊าซธรรมชาติรวบรวมก๊าซจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและจัดส่งให้ลูกค้าปลายสายการผลิต สารลดการไหลแบบปั่นป่วนหรือพอลิเมอร์ลดการไหลแบบปั่นป่วนช่วยลดการไหลแบบปั่นป่วนในท่อน้ำมัน ซึ่งช่วยให้สามารถปั๊มน้ำมันผ่านได้ที่แรงดันต่ำ เป็นการประหยัดพลังงานและเงิน 

อุตสาหกรรมปลายสายการผลิต

โดยทั่วไปแล้ว ภาคธุรกิจปลายสายการผลิตหมายถึงการแปรรูปไฮโดรคาร์บอนของน้ำมันดิบปิโตรเลียมและการแยกก๊าซธรรมชาติ ปั๊มของ SEKO มอบโซลูชันสำหรับการไหลของน้ำล้างทำความสะอาดและสำหรับปั๊มป้อนน้ำ รวมถึงสารเติมแต่งและสารแต่งกลิ่น (เมอร์แคปแทน)