Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:


See more global contact details...

การผลิตไฟฟ้า

ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จะมีการฉีดสารเคมีบำบัดในปริมาณน้อยหรือฉีดด้วยอัตราต่ำเข้าไปในอุปกรณ์ป้อนหม้อน้ำ โดยจะดำเนินการป้อนโดยใช้ปั๊มจ่ายสารแรงดันปานกลางถึงสูงที่มีพิกัดขนาดเล็ก ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท 

สารที่จ่ายได้แก่ • การจ่ายฟอสเฟตเพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในท่อหม้อน้ำและเพื่อรักษาค่า pH เพื่อป้องกันการกัดกร่อน รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงมีซิลิกาปนเปื้อนไปกับไอน้ำ • สารดูดออกซิเจน • สารดูดแอมโมเนีย • เอมีน (ทำให้กรดคาร์บอนิกที่เกิดขึ้นในของเหลวควบแน่นเป็นกลาง) • ยาฆ่าแมลง

ผลิตภัณฑ์ปั๊มของ SEKO รับรองทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้สูงทั้งในแง่ของความทนทานในการใช้งานอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการใช้งานร่วมกับสารเคมีได้ อีกทั้งยังสอดคล้องตามมาตรฐาน API 674 และ API 675 ตามความเหมาะสม