Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:


See more global contact details...

การบำบัดน้ำ

บนโลกที่น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากยิ่งขึ้น การบำบัดและการอนุรักษ์น้ำอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงมีความซับซ้อนและมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ความเชี่ยวชาญของ SEKO ส่งมอบโซลูชันที่เหมาะกับวัฏจักรน้ำทั้งหมดสำหรับการใช้งานของมนุษย์หรือการใช้งานทางอุตสาหกรรม ในขณะที่วิศวกรและนักวิจัยของเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหนือกว่ามาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนผู้ที่มีบทบาทสำคัญซึ่งหาโซลูชันรวมที่เหมาะกับความต้องการสำหรับระบบปั๊ม

• การบำบัดน้ำทะเลและการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

ซึ่งรวมถึงการบำบัดเบื้องต้นเพื่อให้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำหลักเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้ ซึ่งรวมถึง เกษตรกรรม โรงไฟฟ้า หอหล่อเย็น โรงงานแปรรูปไม้และกระดาษ เหมืองแร่และเหมืองหิน โดยที่การผลิตน้ำจืดจากทะเล (ผ่านการรีเวอร์สออสโมซิส การกลั่นแบบ Multi Stage Flash หรือการกลั่นหลายขั้นตอน) เป็นขั้นตอนต่อไปสำหรับการใช้งานที่เลือก

• การกรองน้ำบริสุทธิ์

โดยทั่วไปแล้ว สำหรับเครือข่ายน้ำธรรมชาติ อุตสาหกรรมน้ำดื่ม หรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การกรองน้ำบริสุทธิ์เป็นกระบวนการที่มีการกรองละเอียดซึ่งเป็นการกำจัดสารแขวนลอย และมีการควบคุมสารเคมีที่แน่นอน

• การจัดการเครือข่ายน้ำ 

การขาดแคลนน้ำทั่วโลกทำให้น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและการอนุรักษ์น้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพร้อมๆ ไปกับการจัดการเครือข่ายการกระจายน้ำซึ่งกลายเป็นข้องกังวลหลัก ในอีกด้านหนึ่งคือการควบคุมน้ำทิ้งและการจำกัดมลภาวะที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุด

• การบำบัดน้ำเสีย 

น้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นน้ำโสโครกจากอุตสาหกรรมหรือในท้องถิ่น จะได้รับการจัดการเพื่อไม่ให้จำนวนแบคทีเรียและสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือต่อประชากรมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทั้งวัฏจักรและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย

• น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ (และประหยัด) เป็นการนำน้ำทิ้งมาใช้ซ้ำสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม น้ำเสียจะได้รับการบำบัดเพื่อให้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่กำหนดซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป