Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

คุณภาพและการผลิต

คุณภาพซึ่งเป็นคำสำคัญอย่างยิ่งใน SEKO เป็นหนึ่งในเสาหลักพื้นฐาน 3 ประการของเรา ตั้งแต่ปี 1994 SEKO ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็น ISO 9000:2015 และด้วยความเอาใส่ใจในรายละเอียดของเราเกี่ยวกับข้อแตกต่างทางกฎหมาย เราจึงรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดผ่านการรับรองการใช้งานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในปี 2017 จะเห็นว่าโรงงานหลักของ SEKO ทั้งหมดได้รับการรับรอง OHSAS 18001 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการรับประกันความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานบริษัท 

กระบวนการผลิตของเราขับเคลื่อนด้วยหลักการผลิตแบบลีน (LEAN) และมอบระบบการผลิตแบบลีนที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นสูงและตอบรับความต้องการของตลาดและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป หลักการผลิตแบบลีนเหล่านี้ขยายไปสู่โรงงานทั้ง 7 แห่งที่ตั้งอยู่ใน 3 ทวีป โดยมีการรับรอง ISO 9001 และ 14001 ในประเทศอิตาลี ประเทศโรมาเนีย และประเทศจีน 

SEKO ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO ต่อไปนี้ (ได้รับการตรวจสอบโดย Bureau Veritas) และผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องตามเครื่องหมาย CE ตามความเหมาะสม ปั๊มสำหรับงานหนักของเราเป็นไปตามมาตรฐาน API 674 และ API 675 รวมถึงข้อกำหนด 94/9 EG (ATEX) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามักมีการต่อประสานโดยตรงกับระบบน้ำ เราจึงมุ่งเน้นเป็นอย่างมากไปที่การรับรองการปฏิบัติตามหน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้งานและการติดตั้งระบบของเราอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งได้แก่หน่วยงาน KIWA และ DVGW เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการรับรองเฉพาะทางอุตสาหกรรม เช่น UPC และ ASSE ด้วย