Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

คุณภาพและการผลิต

คุณภาพซึ่งเป็นคำสำคัญอย่างยิ่งใน SEKO เป็นหนึ่งในเสาหลักพื้นฐาน 3 ประการของเรา ตั้งแต่ปี 1994 SEKO ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็น ISO 9000:2015 และด้วยความเอาใส่ใจในรายละเอียดของเราเกี่ยวกับข้อแตกต่างทางกฎหมาย เราจึงรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดผ่านการรับรองการใช้งานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในปี 2017 จะเห็นว่าโรงงานหลักของ SEKO ทั้งหมดได้รับการรับรอง OHSAS 18001 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการรับประกันความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานบริษัท 

กระบวนการผลิตของเราขับเคลื่อนด้วยหลักการผลิตแบบลีน (LEAN) และมอบระบบการผลิตแบบลีนที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นสูงและตอบรับความต้องการของตลาดและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป หลักการผลิตแบบลีนเหล่านี้ขยายไปสู่โรงงานทั้ง 7 แห่งที่ตั้งอยู่ใน 3 ทวีป โดยมีการรับรอง ISO 9001 และ 14001 ในประเทศอิตาลี ประเทศโรมาเนีย และประเทศจีน 

SEKO ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO ต่อไปนี้ (ได้รับการตรวจสอบโดย Bureau Veritas) และผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องตามเครื่องหมาย CE ตามความเหมาะสม ปั๊มสำหรับงานหนักของเราเป็นไปตามมาตรฐาน API 674 และ API 675 รวมถึงข้อกำหนด 94/9 EG (ATEX) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามักมีการต่อประสานโดยตรงกับระบบน้ำ เราจึงมุ่งเน้นเป็นอย่างมากไปที่การรับรองการปฏิบัติตามหน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้งานและการติดตั้งระบบของเราอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งได้แก่หน่วยงาน KIWA และ DVGW เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการรับรองเฉพาะทางอุตสาหกรรม เช่น UPC และ ASSE ด้วย