Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

การวิจัยและการพัฒนา

หัวใจสำคัญของธุรกิจของ SEKO คือหน่วยงานวิจัย ออกแบบ และพัฒนา โดยมีจำนวนมากกว่า 10% ของกลุ่มบริษัททั้งหมด ซึ่งทำงานในด้านที่มีความสำคัญยิ่งนี้ ความสามารถของบริษัทในการหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละวันคือคุณสมบัติทั่วไปข้อหนึ่งของเรา การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด ทำให้มีการแบ่งวิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้าออกเป็นสองทีมจากหลากหลายสาขาที่ใช้ซอฟต์แวร์อ้างอิงพารามิเตอร์และซอฟต์แวร์โต้ตอบ รวมถึงซอฟต์แวร์การออกแบบและการถ่ายภาพล่าสุด 

ห้องปฏิบัติการของเราในประเทศอิตาลี ประเทศโรมาเนีย และประเทศจีน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนมากที่สุด โดยรับรองความเชื่อถือได้และเพื่อความสบายใจของผู้ประกอบการ เรายังพัฒนาโต๊ะทดสอบเฉพาะที่ดำเนินการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อพิสูจน์ความทนทานของผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย