Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

การวิจัยและการพัฒนา

หัวใจสำคัญของธุรกิจของ SEKO คือหน่วยงานวิจัย ออกแบบ และพัฒนา โดยมีจำนวนมากกว่า 10% ของกลุ่มบริษัททั้งหมด ซึ่งทำงานในด้านที่มีความสำคัญยิ่งนี้ ความสามารถของบริษัทในการหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละวันคือคุณสมบัติทั่วไปข้อหนึ่งของเรา การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด ทำให้มีการแบ่งวิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้าออกเป็นสองทีมจากหลากหลายสาขาที่ใช้ซอฟต์แวร์อ้างอิงพารามิเตอร์และซอฟต์แวร์โต้ตอบ รวมถึงซอฟต์แวร์การออกแบบและการถ่ายภาพล่าสุด 

ห้องปฏิบัติการของเราในประเทศอิตาลี ประเทศโรมาเนีย และประเทศจีน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนมากที่สุด โดยรับรองความเชื่อถือได้และเพื่อความสบายใจของผู้ประกอบการ เรายังพัฒนาโต๊ะทดสอบเฉพาะที่ดำเนินการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อพิสูจน์ความทนทานของผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย