Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเรา พันธมิตรที่ดีที่สุดระดับโลกของคุณสำหรับโซลูชันการจ่ายสาร

พันธกิจของเรา SEKO คือกลุ่มบริษัทมืออาชีพระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจด้วยความกระตือรือร้นและทุ่มเท เรารับฟังพันธมิตรของเราทุกรายและมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดในตลาดด้านสุขอนามัย การบำบัดน้ำ และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

ค่านิยมของเรา SEKO เป็นองค์กรข้ามชาติอย่างแท้จริง โดยมีทีมงานที่หลากหลายตั้งแต่เซี่ยงไฮ้ไปจนถึงเซาเปาลู และตั้งแต่สตอกโฮล์มไปจนถึงโจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งเป็นทีมงานที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของพันธมิตรและลูกค้าของเราดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือทำงานในตำแหน่งใด ทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรแต่ละคนรวมถึงทีมงาน และรับรองว่าพนักงานของตนจะได้รับการพิจารณาในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

การเป็นบริษัทเอกชนในโลกยุคโลกภิวัฒน์สมัยใหม่นี้มีสิทธิประโยชน์สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ SEKO มีความสามารถในการวางแผนและและสร้างความร่วมมือระยะยาวสำหรับลูกค้าและพนักงานในลักษณะเดียวกัน


เสาหลัก 3 ประการ ความเคารพซึ่งกันและกัน

การดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องของความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์ และความเชื่อมั่นนี้จะพัฒนาต่อไปได้บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้น ดังนั้น ที่ SEKO เราจึงเชื่อในการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันที่เรากำหนดให้เป็นหลักจริยธรรมภายในบริษัท และนำมาใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจะทำเพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราอย่างตรงต่อเวลาและมีความโปร่งใส ดังนั้น คุณจึงทราบและสามารถวางแผนตามความต้องการของธุรกิจของคุณ

คุณภาพ

สำหรับ SEKO คุณภาพเป็นเรื่องรอบตัวแบบ 360° คุณภาพไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะเรื่องการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเรา แต่ยังรวมไปถึงความเป็นมืออาชีพของทีมงานบริษัทซึ่งถือเป็นหลักสำคัญอีกด้วย สำหรับเรา การเป็นมืออาชีพเป็นมากกว่าข้อพิจารณาตามปกติทั่วไป และหมายถึงการดำเนินการที่มองการณ์ไกล สมเหตุสมผล และมีความรับผิดชอบ โดยการเอาใจใส่ดูแลงานของเราและการมีปฏิสัมพันธ์ของเราในทุกๆ ด้าน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

เจตนารมณ์ความร่วมมือ

SEKO ภาคภูมิใจในวิธีการที่เราทำงานเป็นทีมระดับโลก สามารถนำโซลูชันที่เป็นแนวคิดออกมาสู่โลกแห่งความจริงในเวลาอันสั้น โดยทำงานเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีในครอบครัว SEKO ของเรา ในขณะเดียวกันยังให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและรับฟังลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด ทุกคนในบริษัทเข้าใจบทบาทของตนในการรักษาคำมั่นสัญญาของ SEKO และในการดำเนินการดังกล่าว ทุกคนมีโอกาสให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงโซลูชันขั้นสุดท้ายสำหรับลูกค้า หรือเพื่อการปรับปรุงกระบวนการภายใน SEKO เอง สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ด้วยเจตนารมณ์ความร่วมมือของเรา