Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเรา พันธมิตรที่ดีที่สุดระดับโลกของคุณสำหรับโซลูชันการจ่ายสาร

พันธกิจของเรา SEKO คือกลุ่มบริษัทมืออาชีพระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจด้วยความกระตือรือร้นและทุ่มเท เรารับฟังพันธมิตรของเราทุกรายและมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดในตลาดด้านสุขอนามัย การบำบัดน้ำ และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

ค่านิยมของเรา SEKO เป็นองค์กรข้ามชาติอย่างแท้จริง โดยมีทีมงานที่หลากหลายตั้งแต่เซี่ยงไฮ้ไปจนถึงเซาเปาลู และตั้งแต่สตอกโฮล์มไปจนถึงโจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งเป็นทีมงานที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของพันธมิตรและลูกค้าของเราดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือทำงานในตำแหน่งใด ทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรแต่ละคนรวมถึงทีมงาน และรับรองว่าพนักงานของตนจะได้รับการพิจารณาในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

การเป็นบริษัทเอกชนในโลกยุคโลกภิวัฒน์สมัยใหม่นี้มีสิทธิประโยชน์สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ SEKO มีความสามารถในการวางแผนและและสร้างความร่วมมือระยะยาวสำหรับลูกค้าและพนักงานในลักษณะเดียวกัน


เสาหลัก 3 ประการ ความเคารพซึ่งกันและกัน

การดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องของความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์ และความเชื่อมั่นนี้จะพัฒนาต่อไปได้บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้น ดังนั้น ที่ SEKO เราจึงเชื่อในการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันที่เรากำหนดให้เป็นหลักจริยธรรมภายในบริษัท และนำมาใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจะทำเพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราอย่างตรงต่อเวลาและมีความโปร่งใส ดังนั้น คุณจึงทราบและสามารถวางแผนตามความต้องการของธุรกิจของคุณ

คุณภาพ

สำหรับ SEKO คุณภาพเป็นเรื่องรอบตัวแบบ 360° คุณภาพไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะเรื่องการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเรา แต่ยังรวมไปถึงความเป็นมืออาชีพของทีมงานบริษัทซึ่งถือเป็นหลักสำคัญอีกด้วย สำหรับเรา การเป็นมืออาชีพเป็นมากกว่าข้อพิจารณาตามปกติทั่วไป และหมายถึงการดำเนินการที่มองการณ์ไกล สมเหตุสมผล และมีความรับผิดชอบ โดยการเอาใจใส่ดูแลงานของเราและการมีปฏิสัมพันธ์ของเราในทุกๆ ด้าน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

เจตนารมณ์ความร่วมมือ

SEKO ภาคภูมิใจในวิธีการที่เราทำงานเป็นทีมระดับโลก สามารถนำโซลูชันที่เป็นแนวคิดออกมาสู่โลกแห่งความจริงในเวลาอันสั้น โดยทำงานเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีในครอบครัว SEKO ของเรา ในขณะเดียวกันยังให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและรับฟังลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด ทุกคนในบริษัทเข้าใจบทบาทของตนในการรักษาคำมั่นสัญญาของ SEKO และในการดำเนินการดังกล่าว ทุกคนมีโอกาสให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงโซลูชันขั้นสุดท้ายสำหรับลูกค้า หรือเพื่อการปรับปรุงกระบวนการภายใน SEKO เอง สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ด้วยเจตนารมณ์ความร่วมมือของเรา