Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

การทำความสะอาดและสุขอนามัย

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เราคาดหวังว่าสถานที่ที่เรารับประทานอาหาร นอนหลับ และดื่มน้ำ จะเป็นสถานที่ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ยิ่งไปกว่านั้น สถานที่เหล่านั้นยังเป็นที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มของเราเป็นจำนวนมาก 

ความสำคัญของการใช้สารเคมีที่ถูกต้องโดยมีการเจือจางที่ถูกต้องในสถานการณ์นี้เป็นเรื่องวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการทำความสะอาดไม่ได้ดำเนินการโดยพนักงานที่มีทักษะเสมอไป ดังนั้น โซลูชันที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง