Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

ปั๊มสูบจ่ายและปั๊มสำหรับกระบวนการผลิต

SEKO ภาคภูมิใจในการพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบปั๊มสูบจ่ายทั้งแบบไดอะแฟรมและแบบลูกสูบ 

ปั๊มของเราได้รับการทดสอบอย่างครบถ้วนโดยใช้แท่นทดสอบที่สร้างขึ้นเองภายในองค์กร ซึ่งรับประกันการทดสอบที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลาย: 

ปั๊มสูบจ่ายแบบลูกสูบ (ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน API 675) สำหรับอัตราการไหลสูงถึง 8,000 ล./ชม. (หัวเดียว) และแรงดันสูงถึง 600 บาร์ ปั๊มสูบจ่ายแบบไดอะแฟรม (ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน API 675) สำหรับอัตราการไหลสูงถึง 8,000 ล./ชม. (หัวเดียว) และแรงดันสูงถึง 450 บาร์ ปั๊มสำหรับกระบวนการผลิตแบบสูบชักสามลูกสูบ (ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน API 674) สำหรับอัตราการไหลสูงถึง 60,000 ล./ชม. และแรงดันสูงถึง 1,200 บาร์ ปั๊มไดอะแฟรมเชิงกลและส่งกลับแบบสปริง