Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

ปั๊มขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มจ่ายสารขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ของ SEKO มีความแม่นยำในการจ่ายสารอยู่ในระดับสูง และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับการใช้งานในการบำบัดน้ำที่มีข้อกำหนดสูงสุด 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาพร้อมกับพิกัดอัตราการไหลสูงถึง 8000 ล/ชม. ผลิตภัณฑ์แบบเมมเบรนทำงานกับของเหลวที่มีความยุ่งยากมากที่สุดได้อย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่ผลิตภัณฑ์แบบลูกสูบของเรามีประสิทธิภาพการทำงานเหนือระดับ ช่วยให้ผู้ใช้มีโอกาสในการหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะมีการใช้งานแบบใด