Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

ระบบเครื่องวัดความเข้มของแสง

ความสามารถในการวัดค่าและควบคุมคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และการรับประกันความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหลักในการดำเนินการซึ่งคุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญ 

ผลิตภัณฑ์วัดความเข้มด้วยแสงของ SEKO ให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและมีความสามารถในการทำซ้ำได้ในระดับสูง โดยใช้เวลาและความพยายามน้อยที่สุด ชุดควบคุมแบบหลายพารามิเตอร์ของระบบสามารถระบุการคลอรีนอิสระ (ระบบวัดความเข้มด้วยแสง) ค่า pH รีดอกซ์ และอุณหภูมิได้ตามเวลาจริง ระบบดังกล่าวติดตั้งหน้าจอกราฟิกที่แยกเป็นหน้าต่างซึ่งแสดงค่าจากการวัดค่าทั้งหมดที่มีอย่างต่อเนื่อง