Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

การไหลเป็นค่าที่มีการวัดค่ามากที่สุดเป็นอันดับที่สามในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การไหลอาจแสดงตามอัตราการไหลเป็นปริมาตร อัตราการไหลเป็นมวล หรือในแง่ของการไหลเป็นปริมาตรรวมหรือมวลรวม

ในเบื้องต้น สามารถวัดค่าได้โดยการใช้อุปกรณ์สองอุปกรณ์ร่วมกัน ได้แก่ อุปกรณ์หลักที่วางโดยให้สัมผัสกับของไหลโดยตรงซึ่งจะสร้างสัญญาณ และอุปกรณ์รองที่แปลสัญญาณนี้เป็นการเคลื่อนที่หรือสัญญาณที่สองเพื่อการระบุ การบันทึก การควบคุม หรือการคำนวณการไหล อุปกรณ์อื่นๆ จะระบุหรือคำนวณการไหลโดยตรงผ่านการโต้ตอบกันระหว่างของไหลกับอุปกรณ์วัดค่าที่วางโดยให้สัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกระแสของไหล

เซ็นเซอร์วัดค่าการไหลแบบใบพัด SFW ประกอบด้วยล้อหมุนอิสระที่มีแม่เหล็กซึ่งจะตั้งฉากกับการไหล เมื่อแม่เหล็กในใบพัดหมุนผ่านเซ็นเซอร์แบบฮอลล์ จะเกิดความถี่และสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนตามอัตราการไหล

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SFW ของ SEKO เป็นโซลูชันที่มีต้นทุนต่ำ เป็นระบบการไหลที่มีความแม่นยำสูงโดยที่แรงดันไม่ตก ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับการไหลตามแรงโน้มถ่วง และอาศัยการไหล สาร และตัวกลางการสร้างฟิล์ม ลดลง เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบคลื่นแม่เหล็ก SFW ให้ข้อมูลที่แม่นยำโดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่สำหรับการวัดค่าตัวกลางนำไฟฟ้าและตัวกลางสกปรกที่เป็นเนื้อเดียวกัน

SFW PVC-C
เซ็นเซอร์วัดค่าการไหลแบบใบพัดที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับของเหลวที่ปราศจากของแข็งทุกชนิด เป็นขาคอลเลกเตอร์แบบวงจรเปิด NPN ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอาต์พุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และมีความยาวเซ็นเซอร์สองแบบเพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐาน DN15 จนถึง DN600 เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ฟาร์มปลา หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ พื้นผิวสิ่งทอ

SFW PVDF
เซ็นเซอร์วัดค่าการไหลแบบใบพัดที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับของเหลวที่ปราศจากของแข็งทุกชนิด ขาคอลเลกเตอร์แบบวงจรเปิด NPN ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอาต์พุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และมีความยาวเซ็นเซอร์สองแบบเพื่อให้ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ DN15 จนถึง DN600 เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ฟาร์มปลา หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ พื้นผิวสิ่งทอ

SFW SS
เซ็นเซอร์วัดค่าการไหลแบบใบพัดที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับของเหลวที่ปราศจากของแข็งทุกชนิด ขาคอลเลกเตอร์แบบวงจรเปิด NPN ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอาต์พุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และมีความยาวเซ็นเซอร์สองแบบเพื่อให้ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ DN15 จนถึง DN600 เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ฟาร์มปลา หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ พื้นผิวสิ่งทอ

SFWE
เป็นมิเตอร์วัดการไหลที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่เชิงกล สามารถใช้สำหรับการวัดค่าของเหลวสกปรกได้ตราบใดที่เป็นของเหลวนำไฟฟ้าและเป็นเนื้อเดียวกัน ขาคอลเลกเตอร์แบบวงจรเปิด NPN ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอาต์พุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และมีความยาวเซ็นเซอร์สองแบบเพื่อให้ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ DN15 จนถึง DN600 เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ฟาร์มปลา หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ พื้นผิวสิ่งทอ