Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

การไหลเป็นค่าที่มีการวัดค่ามากที่สุดเป็นอันดับที่สามในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การไหลอาจแสดงตามอัตราการไหลเป็นปริมาตร อัตราการไหลเป็นมวล หรือในแง่ของการไหลเป็นปริมาตรรวมหรือมวลรวม

ในเบื้องต้น สามารถวัดค่าได้โดยการใช้อุปกรณ์สองอุปกรณ์ร่วมกัน ได้แก่ อุปกรณ์หลักที่วางโดยให้สัมผัสกับของไหลโดยตรงซึ่งจะสร้างสัญญาณ และอุปกรณ์รองที่แปลสัญญาณนี้เป็นการเคลื่อนที่หรือสัญญาณที่สองเพื่อการระบุ การบันทึก การควบคุม หรือการคำนวณการไหล อุปกรณ์อื่นๆ จะระบุหรือคำนวณการไหลโดยตรงผ่านการโต้ตอบกันระหว่างของไหลกับอุปกรณ์วัดค่าที่วางโดยให้สัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกระแสของไหล

เซ็นเซอร์วัดค่าการไหลแบบใบพัด SFW ประกอบด้วยล้อหมุนอิสระที่มีแม่เหล็กซึ่งจะตั้งฉากกับการไหล เมื่อแม่เหล็กในใบพัดหมุนผ่านเซ็นเซอร์แบบฮอลล์ จะเกิดความถี่และสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนตามอัตราการไหล

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SFW ของ SEKO เป็นโซลูชันที่มีต้นทุนต่ำ เป็นระบบการไหลที่มีความแม่นยำสูงโดยที่แรงดันไม่ตก ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับการไหลตามแรงโน้มถ่วง และอาศัยการไหล สาร และตัวกลางการสร้างฟิล์ม ลดลง เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบคลื่นแม่เหล็ก SFW ให้ข้อมูลที่แม่นยำโดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่สำหรับการวัดค่าตัวกลางนำไฟฟ้าและตัวกลางสกปรกที่เป็นเนื้อเดียวกัน

SFW PVC-C
เซ็นเซอร์วัดค่าการไหลแบบใบพัดที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับของเหลวที่ปราศจากของแข็งทุกชนิด เป็นขาคอลเลกเตอร์แบบวงจรเปิด NPN ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอาต์พุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และมีความยาวเซ็นเซอร์สองแบบเพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐาน DN15 จนถึง DN600 เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ฟาร์มปลา หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ พื้นผิวสิ่งทอ

SFW PVDF
เซ็นเซอร์วัดค่าการไหลแบบใบพัดที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับของเหลวที่ปราศจากของแข็งทุกชนิด ขาคอลเลกเตอร์แบบวงจรเปิด NPN ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอาต์พุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และมีความยาวเซ็นเซอร์สองแบบเพื่อให้ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ DN15 จนถึง DN600 เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ฟาร์มปลา หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ พื้นผิวสิ่งทอ

SFW SS
เซ็นเซอร์วัดค่าการไหลแบบใบพัดที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับของเหลวที่ปราศจากของแข็งทุกชนิด ขาคอลเลกเตอร์แบบวงจรเปิด NPN ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอาต์พุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และมีความยาวเซ็นเซอร์สองแบบเพื่อให้ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ DN15 จนถึง DN600 เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ฟาร์มปลา หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ พื้นผิวสิ่งทอ

SFWE
เป็นมิเตอร์วัดการไหลที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่เชิงกล สามารถใช้สำหรับการวัดค่าของเหลวสกปรกได้ตราบใดที่เป็นของเหลวนำไฟฟ้าและเป็นเนื้อเดียวกัน ขาคอลเลกเตอร์แบบวงจรเปิด NPN ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอาต์พุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และมีความยาวเซ็นเซอร์สองแบบเพื่อให้ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ DN15 จนถึง DN600 เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ฟาร์มปลา หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ พื้นผิวสิ่งทอ