Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
รับรองคุณภาพน้ำที่ดีที่สุด
Product Image

Overview

การรับประกันว่าน้ำมีคุณภาพดีที่สุดอยู่เสมอโดยการสร้างสมดุลให้ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำต้องใช้ระบบวัดค่าและระบบจ่ายน้ำที่มีความแม่นยำสูงสุด ชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ของ SEKO ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความเที่ยงตรง และสามารถทำงานได้ทั้งในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์ดังกล่าวได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทที่มีความหลากหลาย เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานในระดับต่างๆ ซึ่งช่วยให้สามารถรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้ง่ายในทุกสภาพแวดล้อม

Kommander เป็นระบบรวมที่ทันสมัยที่มีจำหน่ายพร้อมปั๊มรีดท่อสองหรือสามปั๊ม โดยมีการจ่ายสารตามสัดส่วนหรือแบบตั้งเวลาอัตโนมัติที่ปรับพารามิเตอร์ของสารเคมีได้สำหรับทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้งและสปา นอกจากนี้ Kommander ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเสริมในตัวเครื่อง ฟังก์ชันแรกคือเครื่องตั้งเวลารายสัปดาห์เพื่อควบคุมปั๊มระบบหมุนเวียน และฟังก์ชันที่สองคือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่เปิดใช้งานหม้อน้ำโดยใช้สวิตช์รีเลย์ 

Documents

Brochures