Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
โซลูชันสำหรับการวัดค่าและการวิเคราะห์
Product Image Product Image Product Image Product Image Product Image Product Image
Product ImageProduct ImageProduct ImageProduct ImageProduct Image

Overview

Kontrol 100 เป็นชุดควบคุมที่ทันสมัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับดีเยี่ยม ทุกรุ่นติดตั้งเอาต์พุตอะนาล็อกและดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ หากผู้ใช้มีความสามารถที่ดีเยี่ยมในการตั้งโปรแกรมได้เอง เครื่องมือ Kontrol 100 ช่วยผู้ติดตั้งในการจัดการและเปลี่ยนอิเล็กโทรดวัดค่าโดยใช้ฟังก์ชัน "คุณภาพของอิเล็กโทรด"

Kontrol 100 เหมาะสำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้ น้ำดื่ม - ระบบชลประทาน - หอหล่อเย็น - สระว่ายน้ำ - ระบบการจ่ายสารตะกอน - น้ำเสีย - น้ำบริสุทธิ์ - รีเวอร์สออสโมซิส  

ฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลแบบเปลี่ยนสีของ Kontrol 100 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการเขียนบนหน้าจอให้มีคอนทราสต์สูงเพื่อให้สามารถอ่านได้ชัดเจนในระหว่างการตั้งโปรแกรมและการอ่านค่า ฟังก์ชันแสงพื้นหลังหลายสีที่มีสีต่างกันสี่สีช่วยให้ทราบได้ง่ายว่าชุดควบคุมอยู่ในฟังก์ชันใดแม้อยู่ในสภาพแสงน้อย
 
Kontrol 100 มีโปรโตคอล Modbus RTU/ASCII ที่ช่วยให้สามารถใช้ส่วนต่อประสานรีโมตคอนโทรลได้โดยใช้พอร์ต RS485 ทำให้การใช้ระบบง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับสถานที่ปฏิบัติงานขนาดใหญ่แบบหลายแห่งที่มีความซับซ้อน