Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

Single-parameter water treatment controller

Product Image

Overview

การรับประกันว่าน้ำมีคุณภาพดีที่สุดอยู่เสมอโดยการสร้างสมดุลให้ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำต้องใช้ระบบวัดค่าและระบบจ่ายน้ำที่มีความแม่นยำสูงสุด ชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ของ SEKO ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความเที่ยงตรง และสามารถทำงานได้ทั้งในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

Kontrol 40 เป็นเครื่องมือควบคุมที่ทันสมัย คิดค้นขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทที่มีความหลากหลาย ซึ่งช่วยให้สามารถปรับการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เช่น การแปรรูปน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย กระบวนการชุบไฟฟ้า การผลิต/การแปรรูปอาหาร สระว่ายน้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ โรงงานออสโมซิส ระบบชลประทาน และหอหล่อเย็น
 
แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่ใช้ใน Kontrol 40 ทำให้ได้ประโยชน์เต็มที่จากความประสิทธิภาพของเครื่อง ทำให้มีการวัดค่ามีความเชื่อถือได้ที่แม่นยำและสม่ำเสมอ เมนูตั้งโปรแกรมที่ใช้งานง่ายทำให้การตรวจสอบยืนยันระบบจ่ายสารและควบคุมง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่คุณภาพของหัววัดที่ใช้รับรองการวัดค่าที่มีความละเอียดสูง