Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
โซลูชันสำหรับการวัดค่าและการวิเคราะห์
Product Image Product Image Product Image
Product ImageProduct Image

Overview

เครื่องมือ Kontrol 42 เป็นชุดควบคุมการทำงานแบบพารามิเตอร์คู่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านการบำบัดน้ำที่ไม่ซับซ้อน ระบบที่ใช้งานง่ายมากเหล่านี้ได้รวมประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงเข้าไว้กับการออกแบบที่ทนทาน ชุดควบคุมที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถปรับได้อย่างเที่ยงตรง เมนูตั้งโปรแกรมที่ใช้งานง่ายทำให้การตรวจสอบยืนยันระบบจ่ายสารและควบคุมง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่คุณภาพของหัววัดที่ใช้รับรองการวัดค่าที่มีความละเอียดสูง

Kontrol 42 เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับน้ำดื่ม ระบบชลประทาน หอหล่อเย็น สระว่ายน้ำ รีเวอร์สออสโมซิส 
การอ่านข้อมูลจาก Kontrol 42 ทำได้ง่ายเพราะมีแถบแสดงสถานะแบบตามเวลาจริงและหน้าจอแสดงผลการวัดค่าที่ชัดเจนตรงกลางหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล

เช่นเดียวกันกับระบบ Kontrol ทั้งหมด ชุดควบคุมนี้ได้รับประโยชน์จากการมีเมนูหลายภาษาเพื่อให้มั่นใจว่าว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานและเข้าใจระบบได้ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เช่น การแปรรูปน้ำแร่ม การบำบัดน้ำเสีย กระบวนการชุบไฟฟ้า การผลิต/การแปรรูปอาหาร สระว่ายน้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ โรงงานออสโมซิส เป็นต้น