Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

Multi-parameter water treatment control panel

Product Image

Overview

ระบบติดตั้งแผงควบคุมแบบประกอบสำเร็จที่จัดการและปรับค่า pH และระดับคลอรีนด้วยการจ่ายสารตามสัดส่วนแบบอัตโนมัติสำหรับสระว่ายน้ำสาธารณะ แผงควบคุม Kontrol Panel ขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายมีอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการติดตั้งในทันที (สารละลายบัฟเฟอร์สำหรับการสอบเทียบค่า pH และ Rx และระบบวัดความเข้มของสี DPD สำหรับการสอบเทียบคลอรีน) 

เหมาะสำหรับน้ำในอ่างควบคุมอุณหภูมิและน้ำทะเลโดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ พอร์ต RS485 พร้อมโปรโตคอล ModBus RTU สำหรับส่วนต่อประสานการบันทึกรายการข้อมูลจากระยะไกล
แผงควบคุมมาพร้อมกับที่วางหัววัดและเครื่องมือควบคุมและวัดค่า
รุ่นต่างๆ

 ค่าpH / ค่า ORP ค่า pH / ค่ากระแสไฟฟ้าหรือค่าความต่างศักย์ คลอรีน ค่า pH / ค่ากระแสไฟฟ้าหรือค่าความต่างศักย์ คลอรีน /ค่า ORP ค่า pH / ค่ากระแสไฟฟ้า คลอรีนอิสระ ค่าความต่างศักย์ คลอรีนรวม คลอรีนผสม (โดยการคำนวณ SW) / ค่า ORP