Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
เงียบ เชื่อถือได้ เที่ยงตรง
Product Image

Overview

ปั๊มดิจิทัล Kronos 10 เป็นปั๊มระดับมืออาชีพที่เชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมระดับปานกลาง มาพร้อมโครงครอบที่ใช้เทคนิคใหม่ที่ทันสมัยและฟังก์ชันต่างๆ ที่ทำให้ปั๊มเหมาะกับการใช้งาน
มีแบบที่ใช้กับการนำไฟฟ้าดิจิทัล (KXCR) น้ำยาทำความสะอาด (KXDR) และน้ำยาเคลือบแห้ง (KXSR) 

Documents