Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
เงียบ เชื่อถือได้ เที่ยงตรง
Product Image

Overview

ปั๊มดิจิทัล Kronos 20 เป็นปั๊มระดับมืออาชีพขั้นสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน โดยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจบางฟังก์ชันที่ทำให้เป็นปั๊มที่มีโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานหลายประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดของปั๊มดิจิทัลมีสามรุ่น ดังต่อไปนี้

ปั๊มจ่ายน้ำยาทำความสะอาดแบบปรับความเร็วได้ (KTDR) ปั๊มจ่ายน้ำยาเคลือบแห้งแบบปรับได้ (KTSR) ปั๊มที่มีปริมาณสารตามค่าการนำไฟฟ้าที่อ่านได้ (KTCR)

Documents