Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
เงียบ เชื่อถือได้ เที่ยงตรง
Product Image

Overview

ติดตั้งง่าย ตัวยึดยังช่วยให้ซ่อมบำรุงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ทำไว้แล้ว

Kronos มีความสามารถที่โดดเด่น สามารถจ่ายเคมีภัณฑ์ในปริมาณน้อยมากได้ถึง 0.01% ของอัตราการไหลสูงสุด ฟังก์ชันการสูบจ่ายมีความแม่นยำเป็นพิเศษและเชื่อถือได้เป็นระยะเวลายาวนาน

ซอฟต์แวร์เป็นผลมาจากกระบวนการการวิจัยและพัฒนาที่ SEKO ทุ่มเทให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่ใช้ในซีรีส์ Kronos ทำให้การจ่ายสารมีความแม่นยำและยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ อีกทั้งยังมีการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษอีกด้วย (<35 เดซิเบล) 

แบบ Kronos CR/IR มีการวัดค่าการนำไฟฟ้าในตัวเครื่องโดยมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน (2 แบบ) ดังนี้: – รูปแบบแมนนวล (การจ่ายสารแบบคงที่) (ช่วงจุดการตั้งค่าความแม่นยำ 100.15000 μs 1% หัววัด k1 (c1)

Documents