Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
เงียบ เชื่อถือได้ เที่ยงตรง
Product Image

Overview

ติดตั้งง่าย ตัวยึดยังช่วยให้ซ่อมบำรุงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ทำไว้แล้ว

Kronos มีความสามารถที่โดดเด่น สามารถจ่ายเคมีภัณฑ์ในปริมาณน้อยมากได้ถึง 0.01% ของอัตราการไหลสูงสุด ฟังก์ชันการสูบจ่ายมีความแม่นยำเป็นพิเศษและเชื่อถือได้เป็นระยะเวลายาวนาน

ซอฟต์แวร์เป็นผลมาจากกระบวนการการวิจัยและพัฒนาที่ SEKO ทุ่มเทให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่ใช้ในซีรีส์ Kronos ทำให้การจ่ายสารมีความแม่นยำและยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ อีกทั้งยังมีการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษอีกด้วย (<35 เดซิเบล) 

แบบ Kronos CR/IR มีการวัดค่าการนำไฟฟ้าในตัวเครื่องโดยมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน (2 แบบ) ดังนี้: – รูปแบบแมนนวล (การจ่ายสารแบบคงที่) (ช่วงจุดการตั้งค่าความแม่นยำ 100.15000 μs 1% หัววัด k1 (c1)

Documents