Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
ชุดเตรียมพอลิเมอร์สำหรับการไหลอย่างต่อเนื่อง
Product Image Product Image Product Image Product Image Product Image
Product ImageProduct ImageProduct ImageProduct Image

Overview

PolyCendos ระบบการไหลอย่างต่อเนื่องแบบสามช่อง ใช้เป็นเครื่องช่วยจับตะกอนแบบแบตช์สำหรับการเตรียมสารละลายพอลิเมอร์ และมีถังเก็บที่แบ่งออกเป็นสามช่องย่อย 

PolyCendos ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปรรูปพอลิเมอร์เหลว (0.05–1.0 %) และพอลิเมอร์ผง (0.05–0.5 %) มีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ไปกับไอน้ำน้อยที่สุด PolyCendos ให้สารสกัดจากสารละลายพอลิเมอร์และการระบายออกจากช่องผ่านด้านหน้าของถังเก็บเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ที่อัตราสูงถึง 8,000 ล./ชม. และมีการให้ข้อมูลแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับความเข้มข้นของตัวทำละลาย รวมถึงการสอบเทียบชุดสูบจ่ายผงและปั๊มสารเหลวเข้มข้น 


Documents

Brochures