Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
การจ่ายสารอย่างเดียวและเรียบง่าย
Product Image Product Image Product Image
Product ImageProduct Image

Overview

ปั๊มรีดท่ออเนกประสงค์พร้อมการปรับความเร็วในการจ่ายสารแบบอะนาล็อก สำหรับการใช้งานกับน้ำยาทำความสะอาด มีระบบท่อ Santoprene สำหรับการใช้งานกับน้ำยาเคลือบแห้ง โดยใช้ระบบท่อ SekoBril ที่มีความสามารถในการใช้งานร่วมกับสารเคมีในระดับสูง คุณสมบัติของกลไกการปรับความเร็วแบบอะนาล็อก 

อัตราการไหล 4 – 7 – 18 ล./ชม. สำหรับน้ำยาทำความสะอาด 1 ล./ชม. สำหรับ

Documents

Brochures