Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในหน่วยน้ำ ออกซิเจนเข้าสู่น้ำโดยการกระจายตัวในอากาศโดยรอบ การเติมอากาศ (การเคลื่อนที่แบบปั่นป่วน) และเป็นการผลิตของเสียจากพืชผ่านการสังเคราะห์แสง เซ็นเซอร์วัดค่า DO แบบกัลวานิกประกอบด้วยอิเล็กโทรดสองแบบ ได้แก่ แอโนดและแคโทด โดยจะจุ่มอิเล็กโทรดเหล่านี้ลงในอิเล็กโทรไลต์ (ในตัวเครื่องของเซ็นเซอร์)

Oxysens®
วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้รับแรงดันบางส่วนจากออกซิเจน ให้ความแม่นยำสูง แต่ต้องมีอัตราการไหล ≥ 0.03 ม./วินาที และมีเอาต์พุตสัญญาณแรงดันไฟฟ้า เหมาะสำหรับการทำฟาร์มปลาและโรงบำบัดทางชีวภาพ

S423C OPT
การวัดค่าด้วยแสงโดยใช้การเปล่งแสง ให้ความแม่นยำสูง และมาพร้อมกับเอาต์พุตการสื่อสารแบบโปรโตคอล RS 485 modbus RTU
เหมาะสำหรับน้ำเสีย การบำบัดกากตะกอน การทำฟาร์มปลา โรงบำบัดทางชีวภาพ

S423C OPT PVC
การวัดค่าด้วยแสงโดยใช้การเปล่งแสงที่ให้ความแม่นยำสูง มาพร้อมกับเอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ เหมาะสำหรับน้ำเสีย การบำบัดกากตะกอน การทำฟาร์มปลา โรงบำบัดทางชีวภาพ