Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในหน่วยน้ำ ออกซิเจนเข้าสู่น้ำโดยการกระจายตัวในอากาศโดยรอบ การเติมอากาศ (การเคลื่อนที่แบบปั่นป่วน) และเป็นการผลิตของเสียจากพืชผ่านการสังเคราะห์แสง เซ็นเซอร์วัดค่า DO แบบกัลวานิกประกอบด้วยอิเล็กโทรดสองแบบ ได้แก่ แอโนดและแคโทด โดยจะจุ่มอิเล็กโทรดเหล่านี้ลงในอิเล็กโทรไลต์ (ในตัวเครื่องของเซ็นเซอร์)

Oxysens®
วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้รับแรงดันบางส่วนจากออกซิเจน ให้ความแม่นยำสูง แต่ต้องมีอัตราการไหล ≥ 0.03 ม./วินาที และมีเอาต์พุตสัญญาณแรงดันไฟฟ้า เหมาะสำหรับการทำฟาร์มปลาและโรงบำบัดทางชีวภาพ

S423C OPT
การวัดค่าด้วยแสงโดยใช้การเปล่งแสง ให้ความแม่นยำสูง และมาพร้อมกับเอาต์พุตการสื่อสารแบบโปรโตคอล RS 485 modbus RTU
เหมาะสำหรับน้ำเสีย การบำบัดกากตะกอน การทำฟาร์มปลา โรงบำบัดทางชีวภาพ

S423C OPT PVC
การวัดค่าด้วยแสงโดยใช้การเปล่งแสงที่ให้ความแม่นยำสูง มาพร้อมกับเอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ เหมาะสำหรับน้ำเสีย การบำบัดกากตะกอน การทำฟาร์มปลา โรงบำบัดทางชีวภาพ