Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

เซ็นเซอร์ชนิดเหนี่ยวนำได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตเซ็นเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำโดยที่ประสิทธิภาพหรือคุณภาพไม่ด้อยลง ผลลัพธ์ได้จากการหลอมเซ็นเซอร์โดยใช้พอลิโพรพิลีนเสริมใยแก้ว เซ็นเซอร์ให้ประโยชน์ทั้งหมดที่วิธีการวัดค่าการนำไฟฟ้าเหนี่ยวนำทำได้

S411 IND
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าสูง เหมาะสำหรับน้ำเสีย การใช้งานแอมโมเนีย การใช้งานน้ำเกลือเข้มข้น การทำความสะอาด CIP ในที่ การใช้งานหอหล่อเย็น