Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

ORP (ศักยภาพการเกิดออกซิเดชันรีดักชัน) เป็นการวัดค่าทั่วไปในชีวเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม และคุณภาพน้ำ

สำหรับการเฝ้าติดตามระบบน้ำ ค่า ORP ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินค่าเดียวของศักยภาพการฆ่าเชื้อของน้ำในระบบดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินการทำงานของสารฆ่าเชื้อที่ใช้ได้แทนที่จะประเมินปริมาณสารที่ใช้

การระบุ ORP ในสารละลายในน้ำทำได้โดยโดยการวัดค่าความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างอิเล็กโทรดวัดค่าแบบเฉื่อยที่สัมผัสกับสารละลายกับอิเล็กโทรดอ้างอิงคงที่ อิเล็กโทรดอ้างอิงจะเชื่อมต่อกับสารละลายด้วยสะพานไอออน โดยจะทราบความต่างศักย์ที่เกิดจากซิลเวอร์คลอไรด์หรือคาโลเมลชนิดอิ่มตัว โดยส่วนใหญ่จะใช้แพลทินัมสำหรับอิเล็กโทรดวัดค่า

ศักยภาพการเกิดออกซิเดชันรีดักชันหรือที่เรียกว่าศักยภาพการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ อธิบายถึงแนวโน้มของรูปแบบทางเคมีหรือสารละลายที่ได้รับอิเล็กตรอนแล้วมีสภาพการออกซิไดส์ลดลง แต่ละรูปแบบจะมีศักยภาพการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ต่างกัน โดยจะวัดค่าเป็นโวลต์ (V) หรือมิลลิโวลต์

SRH1
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป สระว่ายน้ำ และแผนการเฝ้าติดตามและควบคุมน้ำ

SRH1 AU
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป สระว่ายน้ำ และแผนการเฝ้าติดตามและควบคุมน้ำ

SRH3 PT
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับ น้ำเสีย การฆ่าเชื้อลีเจียนเนลลา น้ำดื่ม และกระบวนการกัลวานิก

SRH4 HT PT
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับการใช้งานแอมโมเนีย การชุบโครเมียม รีเวอร์สออสโมซิส กระบวนการกัลวานิก และการใช้งานไบซัลไฟต์