Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...


Product Image

Overview

การวัดค่า pH มีความสำคัญในหลายกระบวนการ ค่า pH มีบทบาทสำคัญในเกือบทุกกระบวนการ

กระบวนการชีวภาพทั้งหมดขึ้นอยู่กับการทำงานของเอนไซม์เพราะจะแสดงค่า pH ที่เหมาะสมที่สุด และสูญเสียฟังก์ชันการทำงานหากค่า pH ต่ำหรือสูงเกินไป การวัดค่า pH ในกระบวนการส่วนใหญ่ใช้อิเล็กโทรดแก้วในการวัดค่า แก้ววัดค่า pH นี้เป็นชั้นเจลบางๆ ในสารละลายในน้ำที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงสำหรับไอออน H+ การวัดความต่างศักย์ของชั้นเจลที่ขึ้นอยู่กับค่า pH จะใช้อิเล็กโทรดอ้างอิงที่ติดตั้งในตัวเครื่องที่มีความต่างศักย์คงที่เป็นเครื่องมือวัด

อิเล็กโทรดอ้างอิงนี้อาจเป็นขดลวดสีเงินที่สัมผัสกับซิลเวอร์คลอไรด์ที่เป็นของแข็งหรืออิเล็กโทรดคาโลเมล โดยทั่วไป ค่า pH เป็นการวัดค่าความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของสารละลายในน้ำ ในทางเทคนิค ค่า pH เป็นลอการิทึมเชิงลบของการทำงานของซอลเวตโปรตอน H+ ส่วนใหญ่มักจะอธิบายว่าเป็นการวัดค่าโปรตอนซึ่งถูกต้องสำหรับสารละลายเจือจางในน้ำ

SPH1
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป สระว่ายน้ำ และแผนการเฝ้าติดตามและควบคุมน้ำ

SPH 2
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำดื่ม หอหล่อเย็น และการชลประทาน

SPH3 WW
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำดื่ม หอหล่อเย็น การทำฟาร์มปลา และกระบวนการกัลวานิก

SPH4 HP
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำดื่ม การทำฟาร์มปลา น้ำบาดาล และกระบวนการกัลวานิก

SPH4 HT
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับการใช้แอมโมเนีย การชุบโครเมียม รีเวอร์สออสโมซิส กระบวนการกัลวานิก และการใช้ไบซัลไฟต์

SPH4 LC
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลโดยการเติมจากภายนอกเหมาะสำหรับสารละลายที่เป็นกรดสูง การชุบโครเมียม รีเวอร์สออสโมซิส การใช้ไบซัลไฟต์ น้ำป้อนหม้อน้ำ