Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
มิเตอร์วัดการไหลแบบสนามแม่เหล็กสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Product Image

Overview

S103 S มีเซ็นเซอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยเฉพาะ ทำจากวัสดุเกรดสำหรับอาหาร (ผ่านการรับรองจาก FDA) และสามารถใช้ร่วมกันได้กับอุณหภูมิและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ยังติดตั้งส่วนต่อพ่วงที่ใช้โดยทั่วไปในภาคการผลิตอาหารในปัจจุบัน 

S103 S จะวัดอัตราการไหลของของเหลวที่นำไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิมากกว่า 140°C เซ็นเซอร์ S103 S ได้รับการผลิตให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ DN 25 ถึง DN 100 และมาพร้อมกับระดับการป้องกัน IP68 สำหรับการจุ่มถาวรในน้ำที่ความลึก 1.5 เมตร 

Documents

Brochures