Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
การผสมผสานกันระหว่างความปลอดภัยกับความสะดวกสบาย
Product Image Product Image Product Image Product Image
Product ImageProduct ImageProduct Image

Overview

SekureMax เป็นตู้สารเคมีที่มีวิวัฒนาการซึ่งรวมคุณสมบัติที่ทันสมัยหลายอย่างไว้ด้วยกัน ได้รับการออกมาเพื่อช่วยจัดการต้นทุนในการขนส่งและการจัดเก็บ SekureMax ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมความสามารถในการเข้าถึงได้และพื้นที่ฐานเครื่องทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันอย่างดีที่สุด ในขณะที่ยังคงทำความสะอาดได้ง่าย SekureMax ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับระบบ ProMax ของ SEKO นำเสนอโซลูชันระดับมืออาชีพที่เป็นระเบียบสำหรับการจัดเก็บสารเคมีสำหรับระบบเจือจางสาร/จ่ายสารของ SEKO ทุกระบบ 

SekureMax รวมคุณสมบัติที่ทันสมัยหลายอย่างไว้ด้วยกัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการต้นทุนในการขนส่งและการจัดเก็บ ในขณะที่รับประกันการเจือจางสารเคมีทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้ออย่างปลอดภัยและเที่ยงตรง ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองการรวมความสามารถในการเข้าถึงได้และการทำความสะอาดได้ง่ายเข้าไว้ด้วยกันอย่างดีที่สุด พื้นที่ด้านหน้าขนาดใหญ่สามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับการสื่อสารแบบกำหนดได้เองเพื่อโปรโมทแบรนด์ หรือคำแนะนำด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย หรือคำแนะนำการใช้งานได้ 

SekureMax มีความยืดหยุ่น สามารถใส่ภาชนะใส่สารเคมีได้หลายขนาดซึ่งครอบคลุมเหยือกขนาด 5 ล., 2 x 2 ล., 3 x 1ล., 2.5 ล., 0.5 แกลลอน และ 1 แกลลอน การออกแบบกล่องแบบกึ่งแบนพับได้ช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่ง ลดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการเก็บสินค้าในคลัง และช่วยให้จัดการได้ง่าย 

ระบบยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการล็อกประตูตู้โดยใช้ปลั๊กหมุนหรือกุญแจพลาสติก ซึ่งรับประกันความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม

Documents

Brochures