Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
SMART สมองอัจฉริยะ
Product Image

Overview

สมองอัจฉริยะภายในการติดตั้งสำหรับการซักรัดระดับมืออาชีพทุกการติดตั้ง เครื่องตั้งโปรแกรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของทั้งระบบ SEKO ได้พัฒนาเครื่องตั้งโปรแกรมที่สามารถจัดการกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มสำหรับการซักรีด SMART ได้ในรุ่นเดียว ซึ่งช่วยให้การฝึกอบรมผู้ใช้ไปเป็นอย่างไม่ซับซ้อนและง่ายดาย ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน

เครื่องตั้งโปรแกรมของ SEKO แสดงให้เห็นถึงระบบตั้งโปรแกรมเชิงเส้นขั้นสูงที่ครบถ้วนเพื่อรับประกันการจัดการการจ่ายสารทั้งหมดสำหรับรุ่น Smart

Documents

Brochures