Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

Motor-driven and solenoid dosing pump controller for laundry tunnel washers


Product Image

Overview

Smart Spring เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมปั๊มสูบจ่ายขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือโซลีนอยด์แทนที่จะเป็นปั๊มรีดท่อ (ไม่รวมปั๊ม) ระบบใหม่นี้สามารถทำงานในโหมดตั้งโปรแกรมได้ (ใช้สัญญาณในการทริกเกอร์) หรือโหมดรีเลย์ Smart Spring มีความยืดหยุ่นสูงเนื่องจากมีโครงสร้างแบบแยกส่วน ใช้สำหรับเครื่องซักรีดแบบอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่สุดโดยตรง 

Smart Spring ทริกเกอร์ผ่านสัญญาณจากเครื่องซักรีด มีความสามารถในการเก็บสูตรการซักได้สูงถึง 20 สูตร แต่ละเครื่องมีเวลาการทำงานและเวลาหน่วงที่ไม่เหมือนกันสำหรับเอาต์พุตรีเลย์

Smart Spring R พร้อมการทำงานโหมดรีเลย์ เอาต์พุตรีเลย์ทำงานต่อเนื่องตราบเท่าที่มีสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการเปิดใช้งาน เวลาหน่วง และสูตรต่างๆ 

ความยืดหยุ่นสูงสุด

มี 7 เอาต์พุตรีเลย์ ครอบคลุมการจ่ายสารที่หลากหลาย รีเลย์กำลังไฟฟ้าสำหรับงานหนัก สามารถจ่ายเคมีภัณฑ์ได้สูงถึง 3 อย่างพร้อมกัน โครงครอบเป็นพลาสติก วงจรไฟฟ้าเชื่อมต่อ 7 เอาต์พุตรีเลย์ ฝาเปิดด้านหน้าเปิดกว้างถึง 85° ทำให้เข้าถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าได้ง่าย ระดับการป้องกัน IP 65 และฉนวนไฟฟ้าคลาส 2 (ไม่ต้องต่อกราวด์): ติดตั้งอุปกรณ์ทนต่อการรบกวน ซ่อมบำรุงง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษและติดตั้งบนผนังหรือถอดออกได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมีฉากยึดในตัว

Documents

Brochures