Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
ปั๊มจ่ายสารขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์แบบติดตั้งบนผนัง
Product Image

Overview

ปั๊มจ่ายสารแบบอะนาล็อกที่มีอัตราการไหลคงที่แบบปรับเองได้โดยใช้ปุ่มหมุนควบคุมบนแผงควบคุมด้านหน้าที่มีช่วงความถี่สองช่วง (0÷20% หรือ 0÷100%) ไฟ LED ระบุสถานะการเปิดเครื่อง

Documents

Brochures