Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
ปั๊มจ่ายสารขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์แบบติดตั้งบนผนัง
Product Image

Overview

ปั๊มจ่ายสารแบบอะนาล็อกที่มีอัตราการไหลคงที่แบบปรับเองได้หรืออัตราการไหลตามสัดส่วนตามสัญญาณอะนาล็อกภายนอก (4÷20 มิลลิแอมป์) ไฟ LED ระบุสถานะการเปิดเครื่องและอินพุตควบคุมระดับ ปุ่มหมุนควบคุมมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์และค่า "n" ในหลายรูปแบบ สวิตช์แบบปรับได้ 6 ตำแหน่ง 3 รูปแบบการแบ่งส่วน (1, 4, 10 = n) 1 ในรูปแบบหลายรูปแบบ (n=1) 1 สำหรับสัญญาณตามสัดส่วน 4÷20 มิลลิแอมป์ 1 สำหรับฟังก์ชันการทำงานแบบคงที่ ฟังก์ชัน “การกำหนดจังหวะ” สามารถปรับได้โดยใช้สวิตช์ DIP

Documents

Brochures