Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
การจ่ายสารที่ไม่ซับซ้อนด้วย Kompact
Product Image

Overview

Kompact เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มจ่ายสารขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์แบบติดตั้งบนผนังที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ ไม่ซับซ้อนและเชื่อถือได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันทั่วไปสำหรับความต้องการทั่วไปที่พบมากที่สุดในแต่ละวัน มีทั้งอัตราการไหลคงที่และตามสัดส่วนที่จัดการผ่านปุ่มหมุนควบคุมแบบปรับเองได้บนแผงควบคุมด้านหน้า

Kompact ใช้วัสดุพรีเมียมในการผลิต แม้จะเป็นแบบพื้นฐานก็ตาม หัวปั๊มมาตรฐานทำจาก PVDF-T แต่สามารถเลือกระบุเป็น PVDF ธรรมชาติได้ มาพร้อมกับวาล์วลูกบอลเซรามิกมาตรฐานที่ปรับปรุงความเชื่อถือได้ของปั๊มเมื่อเวลาผ่านไป และมีชิ้นส่วนเปียกที่สามารถใช้งานกับสารเคมีได้ ไดอะแฟรมของ SEKO ทำจาก PTFE แข็งบริสุทธิ์ ซึ่ง SEKO รับประกันอายุคาดเฉลี่ยที่นานกว่าเป็นเวลา 5 ปี ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเป็นประจำอีกต่อไป

บางแบบมาพร้อมการจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับแบบเสถียรหลายขนาดตั้งแต่ 100 - 240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน โซลีนอยด์จะดึงเฉพาะกำลังไฟฟ้าที่จำเป็นเพื่อเปิดใช้งานปั๊มตามสภาพการทำงานซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของปั๊ม เนื่องจากความผันผวนของกระแสไฟฟ้าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

Kompact AMC
อัตราการไหลคงที่แบบปรับเองได้หรืออัตราการไหลตามสัดส่วนตามสัญญาณอินพุตดิจิทัล (จากมิเตอร์น้ำ) ไฟ LED ระบุสถานะการเปิดเครื่องและอินพุตควบคุมระดับ Kompact AMC มีสองรูปแบบ ได้แก่ 

แบบคงที่ (สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง C) ปั๊มจ่ายสารคงที่ตามอัตราที่เลือกด้วยโพเทนชิออมิเตอร์ แบบสัดส่วน (สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง P) ปั๊มจ่ายสารตามสัดส่วนสัญญาณอินพุตดิจิทัล (การแบ่งรูปแบบ 4: 1) ความถี่อินพุตสูงสุด: 80 เฮิร์ตซ์ Kompact AML
ปั๊มจ่ายสารแบบอะนาล็อกที่มีอัตราการไหลคงที่แบบปรับเองได้โดยใช้ปุ่มหมุนควบคุมบนแผงควบคุมด้านหน้าที่มีช่วงความถี่สองช่วง (0÷20% หรือ 0÷100%) ไฟ LED ระบุสถานะการเปิดเครื่องและอินพุตควบคุมระดับ

Kompact AMM
อัตราการไหลคงที่แบบปรับเองได้หรืออัตราการไหลตามสัดส่วนตามสัญญาณอะนาล็อกภายนอก (4÷20 มิลลิแอมป์) ไฟ LED ระบุสถานะการเปิดเครื่องและอินพุตควบคุมระดับ Kompact AMM มีสองรูปแบบ ได้แก่

แบบคงที่ (สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง C) ปั๊มจ่ายสารคงที่ตามอัตราที่เลือกด้วยโพเทนชิออมิเตอร์ แบบสัดส่วน (สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง P) ปั๊มจ่ายสารตามสัดส่วนสัญญาณอินพุตอะนาล็อก (4÷20 มิลลิแอมป์) Kompact AMS ปั๊มจ่ายสารแบบอะนาล็อกที่มีอัตราการไหลคงที่แบบปรับเองได้โดยใช้ปุ่มหมุนควบคุมบนแผงควบคุมด้านหน้า ไฟ LED ระบุสถานะการเปิดเครื่อง หัวปั๊มมาตรฐานทำจาก PVDF-T แต่สามารถเลือกระบุเป็น PVDF ธรรมชาติได้ Kompact DPT 
อัตราการไหลคงที่แบบปรับเองได้ พร้อมอัตราการไหลตามสัดส่วนตามสัญญาณอะนาล็อกภายนอก (0/4 - 20 มิลลิแอมป์ หรือ 20 - 4/0 มิลลิแอมป์) หรือสัญญาณดิจิทัล (มิเตอร์น้ำ เซ็นเซอร์แบบฮอลล์ หรือสัญญาณแรงดันไฟฟ้า) ตั้งโปรแกรมได้ผ่านแป้นพิมพ์และมีหน้าจอแสดงผลแบบมีแสงที่พื้นหลัง 2 บรรทัด x 8 ตัวเลข หัวปั๊มมีวาล์วล่อน้ำแบบแมนนวล อัตราการไหลปรับเองได้หรือปรับอัตโนมัติ (ด้วยอินพุตสัญญาณ) ตั้งแต่ (ปั๊มหยุดทำงาน) ถึง 100% ของอัตราการไหลสูงสุด มาพร้อมกับการแจ้งเตือนเมื่ออยู่ในระดับต่ำ Kompact DRP 
อัตราการไหลคงที่แบบปรับเองได้ พร้อมอัตราการไหลตามสัดส่วนตามค่า pH หรือรีดอกซ์ ตั้งโปรแกรมได้ผ่านแป้นพิมพ์และมีหน้าจอแสดงผลแบบมีแสงที่พื้นหลัง 2 บรรทัด x 8 ตัวเลข หัวปั๊มมีวาล์วล่อน้ำแบบแมนนวล อัตราการไหลปรับเองได้หรือปรับอัตโนมัติ (ด้วยอินพุตสัญญาณ) ตั้งแต่ 0 (ปั๊มหยุดทำงาน) ถึง 100% ของอัตราการไหลสูงสุด มาพร้อมกับการแจ้งเตือนเมื่ออยู่ในระดับต่ำ