Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
โซลูชันสำหรับการวัดค่าและการวิเคราะห์
Product Image

Overview

ผลจากความทุ่มเทของ SEKO เพื่อนวัตกรรมและความมุ่งมั่นเพื่อให้โซลูชันและระบบวัดค่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนและมีจำนวนมากขึ้นของลูกค้า ทำให้ Kontrol มีความแม่นยำสูงในการวัดค่าและการควบคุมฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ซับซ้อน Kontrol - ชุดควบคุมแบบพารามิเตอร์เดียว พารามิเตอร์คู่ และหลายพารามิเตอร์