Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
การซักรีดในองค์กรเป็นเรื่องง่าย
Product Image

Overview

ซีรีส์ OPL Basic ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับการซักรีดในองค์กร แต่ยังประกอบด้วยความรู้ความชำนาญในการออกแบบของ SEKO เพื่อให้ติดตั้งง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน และมีการซ่อมบำรุงน้อยครั้ง ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการออกแบบที่รับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้และความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ 

ระบบตั้งเวลาแบบผลิตภัณฑ์เดียวและ/หรือสองผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์แบบเปียกและแบบแห้งสำหรับเครื่องซักสลัดผ้าที่มีความจุสูงถึง 25 กก.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ OPL Basic Evo มาพร้อมกับสูตรการซักที่ตั้งโปรแกรมได้