Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

การรับประกันว่าน้ำมีคุณภาพดีที่สุดอยู่เสมอโดยการสร้างสมดุลให้ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำต้องใช้ระบบวัดค่าและระบบจ่ายน้ำที่มีความแม่นยำสูงสุด เซ็นเซอร์และหัววัดของ SEKO ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความเที่ยงตรงและสามารถทำงานได้ทั้งในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

การเฝ้าติดตามค่าจำกัดหรือการสร้างวงจรควบคุมแบบปิดเป็นเรื่องง่ายสำหรับเซ็นเซอร์ของเราในการใช้งานเพื่อการวัดค่าที่หลากหลายจำนวนมาก ค่าที่วัดได้จะปรากฏตามเวลาจริงและสามารถเชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่นกับส่วนต่อประสานของกระบวนการได้หลากหลายผ่านการบายพาส การจุ่ม หรืออุปกรณ์ติดตั้ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีเซ็นเซอร์ที่หลากหลายจำนวนมากสำหรับงานวัดค่าที่แตกต่างกัน การใช้งานครอบคลุมทุกสาขา ตั้งแต่งานบำบัดน้ำที่เรียบง่าย ไปจนถึงน้ำในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดในด้านอุณหภูมิ แรงดัน การทนต่อการปนเปื้อน และการทนต่อสารเคมี