Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

การรับประกันว่าน้ำมีคุณภาพดีที่สุดอยู่เสมอโดยการสร้างสมดุลให้ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำต้องใช้ระบบวัดค่าและระบบจ่ายน้ำที่มีความแม่นยำสูงสุด เซ็นเซอร์และหัววัดของ SEKO ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความเที่ยงตรงและสามารถทำงานได้ทั้งในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

การเฝ้าติดตามค่าจำกัดหรือการสร้างวงจรควบคุมแบบปิดเป็นเรื่องง่ายสำหรับเซ็นเซอร์ของเราในการใช้งานเพื่อการวัดค่าที่หลากหลายจำนวนมาก ค่าที่วัดได้จะปรากฏตามเวลาจริงและสามารถเชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่นกับส่วนต่อประสานของกระบวนการได้หลากหลายผ่านการบายพาส การจุ่ม หรืออุปกรณ์ติดตั้ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีเซ็นเซอร์ที่หลากหลายจำนวนมากสำหรับงานวัดค่าที่แตกต่างกัน การใช้งานครอบคลุมทุกสาขา ตั้งแต่งานบำบัดน้ำที่เรียบง่าย ไปจนถึงน้ำในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดในด้านอุณหภูมิ แรงดัน การทนต่อการปนเปื้อน และการทนต่อสารเคมี