Su ve Endüstri

Suyun giderek daha değerli hale geldiği bir dünyada, suyun doğru ve uygun tedavisi gitgide karmaşık ve mecburi bir hal alıyor. Sektördeki engin ve derin tecrübeleri sayesinde SEKO, sektördeki müşterileri ve liderleri destekleyen çeşitli pazarlardaki farklı uygulamalar için özel ürünler geliştirdi.  
SEKO'nun su tedavisi için dozajlama sistemleri arasında solenoit ve motor tahrikli mekanik pompalar, ölçme ve kontrol enstrümanları ve çok çeşitli aksesuarlar bulunuyor. Suyun kimyasal ve fiziksel varlıklarını ölçmek ve izlemek için önceden kurulmuş paneller, pazarın ve müşterilerin özel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ürünlerden sadece birkaçı. 
Metreleme birimlerinin tasarımları, depo, karıştırıcı, metreleme pompaları ve bunların aksesuarları, otomatik polielektrolit hazırlama sistemleriyle birlikte, müşteri ihtiyaçları odaklı bir yaklaşımla ürün gamını tamamlıyor.