Su Tedavisi

Suyun giderek daha değerli hale geldiği bir dünyada, suyun doğru ve uygun tedavisi gitgide karmaşık ve mecburi bir hal alıyor. SEKO’nun deneyimi, insani ve endüstriyel kullanımında tüm su döngüsü için uygun çözümler sunarken mühendislerimiz ve araştırmacılarımız mümkün olan yerlerde, ulusal ve uluslar arası standartları karşılayıp aşacak ürün ve aksesuarlar geliştirdiler ve büyük şirketlerin pompalama ihtiyaçları için doğru entegre çözümü bulmasına yardımcı oldular.

• Deniz Suyu Tedavisi ve Tuzdan Arındırma
Bunlar, temel kaynak suyun daha sonra, tarım, enerji istasyonları, soğutma kuleleri, kağıt milleri, madenler ve taş ocakları gibi çeşitli amaçlarla kullanımı için ön-tedavileri içerirken tuzdan arındırma (Ters Ozmos, Çok Aşamalı Flaş veya Çoklu Etkili Tuzdan Arındırma) seçilen uygulamalar için sonraki bir adımdır

• Su Saflaştırma
Genellikle beyaz su ağları, içme suyu veya yiecek/içecek endüstrileri için saflaştırma, ince filtrasyonun gerçekleştiği, askıda katı maddelerin giderildiği, kimyasalların üzerinde zorlu kontrollerin kurulduğu bir süreçtir.

• Su Ağı Yönetimi
Global su kıtlığı, onu değerli bir kaynak kılıyor ve onun korunması, dağıtım ağının yönetimiyle birlikte başlıca bir sorun teşkil ediyor. Bunun tersi ise, artan suların kontrolü ve sonunda havayı kirleticilerin engellenmesi oluyor.

• Atık Su Tedavisi

Endüstriyel veya belediye kaynaklı (kanalizasyon) atık su, işlenerek bakteriler ve kirletici maddeler çevreyi veya insan nüfusuna zarar vermemesi için işleniyor. Bu tüm döngünün kritik bir parçası olup bir dizi farklı teknoloji uygulanıyor.

• Reclaimed Su

Artan suların tekrar kullanılması, hem endüstriyel hem de tarımsal uygulamalarında gitgide daha önemli (ve ekonomik) hale geliyor. Atık su, daha sonra tekrar kullanılabilmesi için gerekli olan ilgili kimyasal ve fiziksel özelliklere ulaşmak üzere yeniden işleniyor.