Gizlilik Politikası

Seko (“Şirket”) gizlilikle ilgili kaygılarınıza saygı duymaktadır. Bu Gizlilik Politikası (ya da “Politika”), www.seko.com ve bu Gizlilik Politikasına bağlantısı bulunan diğer Şirket internet siteleri (hepsi birden "Siteler") üzerinden topladığımız Kişisel Bilgiler (aşağıda tanımlandığı şekliyle) için geçerlidir.

Bu Politikanın, Genel Veri Koruma Yasası no. 2016/679 metnine (bundan sonra, “GDPR” olarak anılacaktır) ait 13. bölüm ile uyum içinde olması gerekmektedir ve sitelerimizi kullandığınız zaman bize vermiş olduğunuz her türlü bilgiyi nasıl kullandığımızı, paylaştığımızı ve koruduğumuzu ve bu bilgiye nasıl erişilebileceğini, bunun nasıl değiştirilebileceğini ya da silinebileceğini belirtmektedir. Bu Politika, Çalışma Grubu Madde 29 tarafından 17 Mayıs 2001 tarihinde kabul edilen, Avrupa Birliği içerisinde çevrimiçi veri toplama için minimum gereklilikler ile ilgili Öneri no. 2/2001 ile uyumludur.

Bu Politika, Site(ler) üzerinde topladığımız bilginin türlerini, bu bilgiyi ne şekilde kullanabileceğimizi, kiminle paylaşabileceğimizi ve bilgiyi korumak için neler yaptığımızı tanımlar. Ayrıca sizinle ne şekilde iletişime geçtiğimize dair tercihlerinizi güncellememizi istemek için bize nasıl ulaşabileceğinizi söylüyor ya da gizlilik uygulamalarımız ile ilgili sahip olabileceğiniz her türlü soruyu cevaplıyoruz.

Topladığımız Bilgi

Siteleri ziyaret ettiğiniz zaman, bir hesap oluşturmak, içerik sunmak ya da geri bildirim gönderme gibi özellikler üzerinden Sitenin diğer kullanıcıları ile iletişim kurmak gibi yollarla Siteleri kullanarak isminiz, e-posta adresiniz, posta adresiniz, ev/cep telefonu numaranız gibi bilgileri sağlayabilirsiniz (ve biz de bu bilgileri toplayabiliriz). Aşağıda, Siteler üzerinden topladığımız bilgi türlerinin genel ve kısa bir tanımı bulunmaktadır:

Sitelerimize bağlanmak ya da başka bir yol üzerinden Şirketle etkileşime girmek için harici bir sosyal ağ (örneğin YouTube ya da LinkedIn hesabı) kullanıyorsanız, adınızı ya da diğer detayları, sosyal ağınızdan ya da hesabınızdan toplayabiliriz. Sosyal ağ hesabınızın ayarlarını kullanarak, devam etmekte olan herhangi bir veri paylaşımını durdurabilirsiniz.

Çerezler (Tanımlama Bilgileri)

Bir “çerez dosyası (cookie)”, bilgisayarınızın sabit sürücüsüne yerleşmek için izin isteyen küçük bir dosyadır. Bunu kabul ettiğinizde, çerez dosyası bilgisayarınıza eklenir ve internet trafiğinizi analiz etmeye yardımcı olur ya da belli bir siteyi ziyaret ettiğiniz zaman size haber verir. Çerez dosyaları, internet uygulamalarının size bir birey olarak yanıt vermelerine olanak verir. İnternet uygulaması, işletim şeklini, tercihleriniz hakkında bilgileri toplayarak ve de hatırlayarak ihtiyaçlarınıza, beğenilerinize ve beğenmediklerinize göre şekillendirebilir.

Hangi sayfaların kullanımda olduğunu tespit etmek için, trafik kayıt çerez dosyaları kullanıyoruz. Bu bize, müşteri ihtiyaçlarına göre kendini şekillendirme amacıyla internet sitemizi geliştirme ve internet sayfası trafiği hakkında verileri analiz etme konularında yardımcı oluyor. Bu bilgiyi sadece istatistiki analiz amaçlarıyla kullanıyoruz ve ardından veri, sistemden kaldırılıyor.

Genel olarak, hangi sayfaları kullanışlı bulup hangi sayfaları kullanışlı bulmadığınızı takip etmemizi sağlayan çerez dosyaları size daha iyi bir internet sitesi sunmamız konusunda bize yardımcı oluyor. Bir çerez dosyası, bizimle paylaşmayı seçtiğiniz veri haricinde, hiçbir şekilde bilgisayarınıza ya da sizin hakkınızda bilgiye erişmemizi sağlamıyor.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgi

Web sunucularımız, cihazınız ve işletim sisteminizin türü, tarayıcınızın türü, alan, cihaz ID (kimlik) ve Internet Protokol (“IP”) adresleriniz ve diğer sistem ayarlarınız gibi bilgiler ile birlikte sisteminizin kullandığı dil ve de cihazınızın içinde bulunduğu ülke ya da zaman dilimi gibi bilgileri kaydedebilir. Web sunucu kayıtları, sizi İnternet sitelerimize yönlendiren internet sitesinin adresi ve İnternete bağlanmak için kullandığınız cihazın IP adresi gibi bilgileri de kaydedebilir.

Hangi web sunucularının çerez dosyaları yerleştireceğini ve bu dosyalara erişim sağlayacağını ve otomatik yollarla bilgi toplayacağını kontrol etmek için, internet sayfalarımıza “web işaretçisi” adını verdiğimiz, Sitelerimizin ziyaretçilerinin eylemlerini anlamamızı sağlayan küçük dosyalar olan ufak etiketler yerleştirebiliriz. Çerez dosyaları yerleştirmemize ve erişmemize, söz konusu e-postayı alıp almadığınızı, e-postanın açılıp açılmadığını ve e-posta içindeki bağlantılara tıklanıp tıklanmadığını öğrenmemize olanak sağlayan benzer bir teknolojiyi, gönderdiğimiz e-postalar için de kullanabiliriz.

Buna ek olarak, site aramaları yaptığınızda, sipariş verdiğinizde ya da hizmetleri yenilediğinizde (kullandığınız Ürünler ile ilgili olanlar da dahil olarak), profil bilgilerinizi değiştirdiğinizde, bizimle telefon, e-posta, metin hizmetleri ya da başka yollarla iletişime geçtiğinizde ya da blog sayfalarına, tartışma panolarına ve ya topluluk postalamalarına katılım gösterirken sağladığınız bilgiyi de topluyoruz.

Üçüncü şahıs veri toplama

Sitelerimizde, Google Analytics gibi üçüncü şahıs web analiz hizmetleri kullanıyoruz. Bu servis sağlayıcılar, kullanıcıların Sitelerimizi nasıl kullandıklarını analiz etmemize yardımcı olmak için çerez dosyaları, web işaretçileri ve ya diğer teknolojileri kullanıyorlar. Böylesi bir teknoloji ile toplanan bilgi (uygun olduğu yerlerde, sizin IP adresinizi de dahil edecek şekilde), bu hizmet sağlayıcılara da açıklanıyor ya da doğrudan bu hizmet sağlayıcılar tarafından toplanıyor. Onlar da bu bilgiyi, Siteleri kullanım şeklinizin değerlendirilmesini kolaylaştırma amacıyla kullanıyorlar.

Siz sitelerimizi kullandığınız zaman, Üçüncü şahıslar, farklı Siteler arasında ve zaman içinde gerçekleştirdiğiniz çevrimiçi etkinlikleriniz ile ilgili Kişisel Bilgiler toplayabiliyorlar. Örneğin, Sitelerimizde bulunan belli gömülü içeriğin ya da aletlerin üçüncü şahıs sağlayıcıları (gömülü Twitter ya da Facebook yayınları, ya da DISQUS üzerinden gömülü blog yorum sistemi, ya da Sitelerimize girebilmek ve ya Sitelerimize bilgi sunabilmek için kullanabildiğiniz her tür sosyal ağ), böylesi içerik ya da cihazlar ile etkileşiminizle bağlantılı olarak, doğrudan sizden Kişisel Bilgilerinizi alabiliyorlar.

Sitelerimiz üzerindeki etkinlikleriniz hakkındaki veri, diğer internet sitelerindeki ya da çevrimiçi hizmetlerdeki bireysel ilgi alanlarınıza göre şekillenen reklamların sunumunda kullanılması için toplanabilir. Bilginizin bu amaçla toplanıp toplanmamasına dair seçim yapabilirsiniz. Üçüncü şahıslar tarafından yönetilen reklamcılık hizmetlerine katılım göstermekteyiz.

Reklam içerik servisleri, yukarıda tanımlanan otomatikleştirilmiş teknolojilerin kullanımı da dahil olacak şekilde, otomatik yollardan bilgi toplayarak, zaman içinde çevrimiçi etkinliklerinizi takip edebilir ve bu bilgiyi size, sizin bireysel ilgi alanlarınıza ve/ve ya Sitelerimize önceki ziyaretlerinize göre şekillenmiş olan reklamlar sunmak için kullanabilirler. Biz ve üçüncü şahıs satıcılar, birinci şahıs çerez dosyalarını ya da üçüncü şahıs dosyalarını birlikte ya da tek başlarına kullanabileceğimiz gibi, diğer otomatik yollarla ve böylesi yollar üzerinden ve diğer kaynaklar üzerinden toplanan veriyi şu amaçlarla kullanabiliriz: (i) reklamlarla bilgilendirme, reklamları optimize etme sunma (Sitelerimize önceki ziyaretlerinize dayalı reklamları da içerecek şekilde) ve (ii) reklam izlenimlerimiz, reklam hizmetlerinin diğer kullanımları ve bu reklam izlenimleri ve hizmetlerinin diğer kullanımları hakkında raporlar oluşturmak (Sitelerimize ziyaret ile nasıl bir ilişkileri olduğunu da içerecek şekilde).

Sitelerimizin ve ilgili özelliklerin kullanımından tam olarak keyif almanız, Ürünlerimiz, diğer hizmetler ve destek sunmamız amaçlarını sağlamak için makul şekilde ihtiyaç duyulan ve bunlarla ilişkisi bulunan Kişisel Bilgiden daha fazlasını toplamayacağız.

Toplanan bilgileri nasıl kullanıyoruz

Siteleri ziyaret ettiğinizde sizin hakkınızda topladığımız bilgiyi farklı amaçlarla kullanabiliriz, bu amaçların arasında şunlar bulunabilir:

• Kimliğinizi doğrulamak

• Taleplerinizi, sorularınızı ve başvurularınızı işlemek, değerlendirmek ve bunlara cevap vermek

• Hesaplarınızı oluşturmak ve yönetmek, hesaplarınız hakkında sizinle iletişime geçmek

• Onayınızı vermeniz halinde, doğrudan pazarlama yöntemleri ile sizinle iletişime geçmek

• Sizin ve/ve ya şirketinizin Şirketten satın aldığı ya da lisansını aldığı ürünler ve hizmetleri sunmamızı sağlamak için veri işlemek

• Şartları yerine getirtmek için, ihtiyaç duyulduğu şekilde sizinle iletişime geçmek

• Kullanıcı profilinize ve Site geçmişinize erişiminizi sağlamak

• Onay ermeniz ve işlemenin kanun tarafından izin veriliyor olması kaydıyla, veri analiz hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla, böylesi verinin kişisel olarak tanımlanabilir yönlerini kümelemek ve kaldırmak. Buna, rumuz verilen ve anonimleştirilmiş verilerin oluşturulması da dahildir.

• İşimizi işletmek, değerlendirmek ve geliştirmek (Onay vermeniz ve işlemenin kanun tarafından izin verildiği durumlarda, buna dahil olanlar: yeni ürünleri ve hizmetleri geliştirmek; iletişimlerimizi yönetmek; pazar araştırma, müşteri tatmin ve veri analizi gerçekleştirmek; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizin etkinlik seviyesini belirlemek ve yönetmek; ürünlerimizi, hizmetlerimizi, Sitelerimizi ve iletişimlerimizi analiz etmek ve uyarlamak; Sitelerimizi yönetmek; muhasebe, denetleme, faturalama, uzlaşma ve tahsilat aktivitelerini gerçekleştirmek.)

• Siteler aracılığıyla ilettiğiniz bilgileri temel alarak, istihdam başvurularınızı işlemek almak ve olası istihdam konularıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek

• Dolandırıcılık, yetkisiz işlemler, iddialar ve diğer yükümlülüklere karşı koruma sağlamak ve bunları engellemek, riske maruz kalma durumunu ve kaliteyi yönetmek

• Uygulanabilir yasal gereksinimleri, endüstri standartlarını, politikalarımızı ve Koşullar gibi koşullarımızı tatbik ettirmek ve uyumluluğu sağlatmak

• Toplam ziyaretçi ve incelenen sayfa sayıları gibi site kullanım ölçülerinin kümelerini görüntülemek

• Kişiselleşme ve takip hizmetleri sunmak

• Çalışanı konumunda bulunduğunuz ya da sözleşmeli kuruluş ya da sizinle aramızda bulunan her türlü ticari sözleşmenin yükümlülükleri ile uyumluluğunuzu sağlatmak ve bu yükümlülükleri yerine getirttirmek

Kişisel Bilgilerinizi sadece yukarıda bahsi geçen amaçları yerine getirmekle ilişkili durumlarda ve bunların gerekliliği halinde veya uygulanabilir yasalar ile uyumluluk, anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması, sorunların çözümüne ve soruşturmalara yardımcı olmak amaçlarıyla saklıyoruz.

Veri aktarımlar / Üçüncü şahıs tedarikçilere aktarımlar

Şirket, sizden alınan Kişisel Bilginin, Ürünlerin ve diğer içerik ile hizmetlerin sağlanmasında destek almak için Şirket tarafından kullanılan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına aktarımını gerçekleştirebilir. Uygulamadaki kanun tarafından izin verildiği şekilde, Şirket otomatik olarak toplanmış ve kişisel olarak tespit edilebilir nitelikte olmayan diğer kümelenmiş bilgileri de, ilgili üçüncü şahıslar ile Şirket yoluyla erişilebilir, belli programların, içeriğin, hizmetlerin, reklamların, tanıtımların ve/ve ya fonksiyonların kullanım, inceleme ve demografik özelliklerini anlama amaçlarıyla paylaşabilir. Genel olarak, bu açıklamalar, bu Gizlilik Politikası ile kıyaslanabilir koşullar altında gerçekleştirilmektedir ve alıcılar bu bilgileri, sadece kendilerine veriliş amaçlarıyla kullanacak şekilde kısıtlanmışlardır.

Uygulamadaki kanun tarafından izin verilen şekilde, bu Gizlilik Politikasında tanımlanan amaçlar doğrultusunda, Kişisel Bilgileriniz, diğer bağlı şirketlerimizle ve ortak pazarlama ortaklarımızla paylaşabilir. Yetkili dağıtımcılarımıza, talepleriniz ile ilgili takip için sizinle iletişime geçme ya da sizi yeni etkinliklerimizden haberdar etme amaçlarıyla Kişisel Bilgilerinizi iletebiliriz.

Şirket, bu tarz bilgileri üçüncü şahıslara Şirketin kendi Kişisel Bilgisini korumak amaçlı koruma standartlarından daha az kısıtlayıcı nitelikte olmayacak şekilde bu verileri korumayı ve bunu sadece sözleşme yoluyla kabul etmeleri halinde aktaracaktır.

Coğrafi olarak toplama alanı dışına aktarımlar.

Sizin hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgileri, bilginin orijinal olarak alındığı ülkeden farklılık gösteren ve Seko Group bünyesinde bulunan şirketlerin bulunduğu diğer ülkelere aktarabiliriz. Bu ülkelerin veri koruma yasaları, sizin bilgiyi esas sağladığınız ülkenin kanunlarından farklı olabilir. Bilginizi uluslararası olarak aktardığımız durumlarda, bilgiyi bu Gizlilik Politikasında tanımlanan ve uygulamadaki kanunlarla da uyumlu şekilde koruyacağız.

Yasal gerekliliği olan aktarımlar

Uygulamadaki kanunlara bağlı olarak, sizin hakkınızdaki bilgileri şu durumlarda açıklama yoluna gidebiliriz: (i) mahkeme celbi gibi bir yasal süreç ya da mevzuat ve ya kanun tarafından bunu yapmamızın gerekmesi halinde; (ii) emniyet sorumluları gibi hükümet yetkilileri tarafından gelen taleplere cevap olarak; (iii) Fiziksel, finansal ya da başka türlü bir zararın, hasarın ya da kaybın önlenmesi için bir açıklamaya gitmenin gerekli ya da uygun olduğuna inandığımız durumlarda; ya da (iv) şüpheli ve ya gerçek bir yasadışı eylemin soruşturmasına bağlı olarak.

Tercihlerinizi yönetmek

Bilgilerinizi ya da üyelik tercihlerinizi güncellemek ya da değiştirmek isterseniz, bunu aşağıda bulunan “Bize Ulaşın” bölümünde tanımlandığı şekliyle yapabilirsiniz. Belli Sitelerde, bu tercihleri, doğrudan hesabınıza bağlanma yoluyla yapabilirsiniz. Ayrıca, bizden aldığınız tanıtım e-postalarındaki “üyelikten çık” alanına tıklayarak, tanıtım e-postalarımızın üyeliğinden de ayrılabilirsiniz. Profilinize yaptığınız değişiklikler, Kişisel Bilgilerinizle ilgili kullanıcı sorularını uygulamak için kullandığımız standart prosedürlerimizle uyumlu olarak sistemlerimize kaydedildiği anda etkinliğe kavuşacaktır.

Ülkenizin veri koruma yasalarına bağlı olarak, sizin hakkınızda tutmakta olduğumuz Kişisel Bilgilere erişim elde etmek konusunda yasal bir hakkınız olabilir. Buna ek olarak, Kişisel Bilgilerin doğru olmadığına inanıyorsanız, bilgiyi düzeltmemizi ya da onarmamızı talep etmek için yasal bir hakkınız olabilir. Bu talepleri gerçekleştirmek, Kişisel Bilginizi işleme şeklimize itiraz etmek ya da bu tarz işlemler ile ilgili onayınızı geri çekmek için (belli ülkelerdeki kanunlar tarafından sağlanmış haklar olarak), aşağıda “Bize Ulaşın” bölümünde tanımlandığı şekilde, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çekilme (Üçüncü şahıs aktarımları için)

Veri Aktarımı bölümünde tanımlandığı şekliyle, Kişisel Bilgileri üçüncü şahıs ortaklarımızla paylaşıyoruz. Kişisel Bilgilerinizin üçüncü şahıslar ile paylaşımını sınırlandırmak ya da engellemek isterseniz, profilinizdeki tercihlerinizi değiştirerek ya da bize e-posta yoluyla bildirimde bulunarak ve ya bir çekilme formu göndererek, üçüncü şahıslar ile olan paylaşımlardan çekilebilirsiniz. Belli bilgi toplamalar için önceden vermiş olduğunuz bir ‘dahil olma’ varsa ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili uygulamalar kullanıyorsanız profilinizdeki tercihleri değiştirerek ya da bize bir e-posta bildirimi göndererek bunu takiben bir ‘çekilme’ düzenleyebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz aşağıdadır.

Kişisel bilgileri nasıl koruyoruz

Kişisel Bilginizin güvenliği bizim için önemlidir ancak çabalarımıza rağmen, güvenlik programlarımızın her daim olası tüm güvenlik risklerini ortadan kaldıracağına söz veremeyiz ve yükümlülüklerimiz de Koşullar altında belirtilenlerle sınırlıdır.

Şirket, sizden Siteler yoluyla Şirket tarafından toplanan her türlü Kişisel Bilgiyi de içerecek şekilde, tüm verilerin güvenliğini temin etmek ve korumak için ticari olarak makul çaba göstermektedir. Şirket, Siteler üzerinden topladığımız Kişisel Bilgilerin güvenliğini koruma amacıyla çaba göstermek için belli yönetimsel, teknik ve fiziksel koruyucular kullanmaktadır. Kişisel Bilgiler ve diğer veriler, veri güvenliği için kabul görmüş endüstri standartlarını kullanan güvenli ortamlarda tutulmakta ve saklanmaktadır. Şirket, Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere, verinin toplanması, saklanması, tutulması, işlenmesi ve sızmasının engellenmesini desteklemek için kabul görmüş endüstri standartlarını sağlayan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılar ile ortak olmak için ticari açıdan makul çaba göstermektedir.

Ancak, yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Şirket, kendisi tarafından toplanan bilginin sistem arızaları ya da koruma yollarının atlatılması gibi yöntemlerle erişilememesini, açıklanmamasını, değiştirilememesini ya da yok edilememesini teminat altına alamamakta ve garanti edememektedir.

Sizin de, hesabınıza ve Sitelere erişmek için kullandığınız cihazlara yetkisiz erişimlere karşı korunmak için, erişim kontrollerine (ör. kullanıcı adı/şife yönetimi) ve Koşulların uygulanabilir diğer hükümlerine uyumluluk göstermeniz önemlidir.

Şikayetler

Bizim tarafımızdan Kişisel Bilgilerinizin kullanımı ile ilgili herhangi bir şikayetinizin olması halinde, bizimle privacy@seko.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İnsan Kaynakları verileri

Şirket, Şirket bünyesinde istihdam için başvurularla ilgili olarak, kariyer sayfaları, özgeçmiş ve Siteler üzerinde yayınlanan belli iş ilanlarıyla ilgili diğer bilgiler yoluyla, Kişisel Bilgiler toplayabilir. Böylesi Kişisel Bilgiler, bahsi geçen Koşullara tabi olacaklardır. Kariyer sayfalarımız üzerinden, böylesi Kişisel Bilgilerinizi iletmenizi gerektirecek durumlarda kalacaksınız.

Gizlilik politikamıza güncellemeler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebiliriz. Değişiklik yaptığımız takdirde, politikanın en üstünde bulunan tarihi değiştirerek sizi bilgilendireceğiz ve bazı durumlarda, size ek bilgilendirmelerde de bulunabiliriz (internet ana sayfamıza bir açıklama koymak ya da size bir e-posta bildirimi göndermek gibi). Siteye eriştiğiniz zamanlarda Gizlilik Politikasını incelemenizi ya da bizimle etkileşim içinde kalarak, bilgi uygulamalarımıza ve bize, gizliliğinizi korumamız için ne şekilde yardımcı olabileceğinize yönelik haberdar durumda kalmanızı tavsiye ediyoruz.

Şu durumlar haricinde, düzenlenmiş Gizlilik Politikası, yayınlandığı andan itibaren otomatik olarak geçerlilik kazanacaktır: (a) önceden toplanmış olan Kişisel Bilgilerinizi, bilgilerinizi aldığımız zamanda geçerli olan Gizlilik Politikası ile tutarsız bir şekilde, izniniz olmadan kullanmayacağız, ve (b) Gizlilik Politikasına yapılan değişiklikler ile hemfikir olmamanız halinde, hesabınızı iptal ederek, Sitelerimizin kullanımını durdurabilirsiniz. Revize edilen ve güncellenen Gizlilik Politikası yürürlüğe girdikten sonra, Siteleri kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik Politikasının güncel versiyonunu okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

AB vatandaşları

Eğer AB sınırları dahilinde ikamet ediyor ve Sitemizi kullanıyorsanız ya da Siteler üzerinden bize ilettiğiniz şahsi veriyi ya da sizden edindiğimiz Kişisel Bilgileri topluyor, takip ediyor ve/veya işliyor ya da aktarıyorsak verileriniz, bu Gizlilik Politikası, uygulanabilir Koşullara göre ve Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) (Düzenleme (AB) 2016/679) gereklilikleri ile uyumluluk içerisinde yönetilecektir.

Dahil Olma

Eğer bir AB vatandaşıysanız, kişisel verinizin toplanma, takip ve kullanım sürecine dahil olma hakkınız bulunmaktadır. Bu gizlilik beyanında tanımlandığı şekliyle veri uygulamalarımızı onaylamadığınız takdirde, sizden kişisel veri toplamayacağız. Dahil olma formumuza https://landingpage.seko.com/gdpr adresinden ulaşabilirsiniz.

Çekilme/Düzeltmeler

Bir AB vatandaşı olarak, herhangi bir zaman içerisinde, kişisel verinizin toplanması ya da kullanımı ile ilgili onayınızı gerçi çekebilirsiniz. Onayınızı geri çektiğiniz takdirde, lütfen bunun bazı hizmetlerimizi sağlamak ve bazı fonksiyonlarımızı yerine getirmek ile ilgili olarak kabiliyetlerimizi engelleyebileceğini ya da sınırlandırabileceğini göz önünde bulundurun. Ancak, Koşullar ve Gizlilik Politikası ile uyumlu olarak, Sitelerimizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bir AB vatandaşı olarak, sitemizde bir kullanıcı profili oluşturmanız kaydıyla ya da hesap tablonuzdan ya da privacy@seko.com adresine e-posta göndererek veri tercihlerinizi, güvenlik ayarlarınızı ya da izin tercihlerinizi incelemeyi ve değiştirmeyi talep edebilirsiniz. Buna ilaveten, bir AB vatandaşı olarak, aynı e-posta adresini kullanarak bizi bilgilendirmeniz halinde, onaylarınızı geri çekebilir, toplanan ya da sunulan verilerinizdeki hataların düzeltilmesini isteyebilir, kişisel verinizin silinmesini ya da ortadan kaldırılmasını talep edebilirsiniz. İzninizi gerçi çekmeniz halinde, Şirket toplanmış olan ilgili kişisel veriyi silecek ya da ortadan kaldıracaktır.

Bize ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili soru ve yorumlarınız varsa ya da siz veya tercihleriniz hakkında sahip olduğumuz bilgiyi güncellememizi isterseniz lütfen aşağıda belirtilen adres üzerinden bize ulaşın:

Seko SpA

Attn: MarCom

Via Salaria Km 92,200

Santa Rufina

Rieti 02010

İtalya

privacy@seko.com