Debimetreler

Elektromanyetik debimetreler iletken akışkanların ve atık suyun debisini ölçmek için kullanılır. Ölçüm işlemi akışkanın yoğunluğundan, viskozitesinden, sıcaklığından ve basıncından bağımsızdır. Akışkanın iletkenliği 5μS/cm'den büyük olmalıdır.