Fotometre Sistemleri

Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca Fotometri, hem organik hem de inorganik bileşiklerin "kantitatif" olarak tayinini sağlamasından ötürü temel bir analiz yöntemi olarak gelişme sergilemiştir. Bu teknik belirli analizlerin karakteristik özelliği olan kolorimetrik yöntemler kullanmaktadır, yani bu, belirli kimyasal reaktiflerin, inceleme konusu olan bir maddenin konsantrasyonuna oranlı bir yoğunlukla UV ve IR arasındaki gözle görülebilir spektrumun belirli bir dalga boyunda yer alacak şekilde renk geliştirme özelliklerine dayanmaktadır.

UV ya da IR spektrometresi ile karşılaştırılacak olursa, kolorimetrik teknik iyi tanımlanmış doğrusal reaksiyonlara dayanma ve çok az iyi tanınan etkileşime giren maddenin söz konusu olması gibi sıradışı bir avantaj sunmaktadır. Palin yöntemi, aşağıdakiler gibi belirli oksidanların konsantrasyonunun tayin edilebilmesi için interaktif DPD ilkesinden yararlanmaktadır: 
  • Serbest Klorür, 
  • Toplam Klor, 
  • Klor Dioksit, 
  • Ozon, 
  • Perasetik Asit, 
  • Bromin, 
Permanganat vb.DPD suyun içinde mevcut olan oksijenle reaksiyona girerek neredeyse anında pembe bir renk oluşturup, ölçümü etkileyebilecek böylesi tüm etkenlerin (pH, μS, °C, organik madde vb.) analitik yönteme hiçbir şekilde etki etmesini sağlamaktadır.